TTM Juliana luidt noodklok

08-03-2020 Nieuws Kor Kegel

Juliana zou op handen gedragen moeten worden, vindt Gerhard de Kok

SCHIEDAM – Ruim een jaar voor het 70-jarig bestaan heeft het tamboer-, trompetter- en majorettekorps Juliana nog nooit zo in de zorgen gezeten als nu. Na het gedwongen vertrek van het Bachplein vond Juliana intrek in het voormalige gebouw van basisschool De Regenboog aan de Eduard van Beinumlaan 64, maar de vereniging zegt een aanzegging te hebben gekregen dat dit complex binnen drie à vier maanden wordt gesloopt.  

“Er is nog geen zicht op nieuwe huisvesting”, zegt Juliana’s adviseur Gerhard de Kok. Samen met voorzitter Johan van Alphen heeft hij de noodklok geluid. In een brief aan de gemeenteraad en ‘aan het beslissende ambtelijke apparaat’ vragen ze de sloop te voorkomen. TTM Juliana vraagt hulp om een geschikte accommodatie te verkrijgen.  

“Wat is het toch moeilijk om een locatie te bemachtigen”, zegt De Kok. “En dat terwijl Juliana een zeer sociale vereniging is in de muzikale wereld van Schiedam. Een vereniging die een ieder met een  beperking of andere problemen begeleidt. Iedereen kan te allen tijde bij Juliana aankloppen. Muzikanten die bij andere verenigingen zijn afgewezen, zijn altijd welkom bij Juliana. De vereniging zet zich ook in als haar leden in de problemen komen met administratie, schuldhulpverlening, taalachterstand en zo meer.”  

Om die redenen zou het korps Juliana op handen gedragen moeten worden, vinden Van Alphen en De Kok. De sociale inzet van de vereniging verdient tegemoetkoming door de gemeente met het aanbod van een definitief verblijf.  

Drie jaar geleden klaagde Juliana over verdwijnende correspondentie. Juliana-secretaris Frans Barendregt stelde dat het korps zich zeer betrokken voelt bij de Schiedamse samenleving en liefst overal over wil meepraten, maar dat het hem bevreemdde dat Juliana geen uitnodiging ontving voor een bijeenkomst over veranderingen in het (ook culturele) subsidiebeleid van de gemeente. Pas na de bijeenkomst werd Barendregt geconfronteerd met de vraag waarom Juliana niet aanwezig was, maar het bestuur van het korps wist nergens van.  

Omgekeerd ging het ook mis. TTM-korps Juliana stuurde de gemeente een uitnodiging voor een eigen evenement. Daar kwam geen reactie op en er was ook niemand van de gemeente vertegenwoordigd. Het stadskantoor liet weten dat de invitatie niet ontvangen was. 

“Hoe kan dat nou?” vroeg Juliana zich af. Het zoekraken van wederzijds verstuurde brieven leidde ook tot een schrijven aan de gemeenteraad. De vereniging hoopt dat de communicatie nu verbeterd is en dat er een positieve reactie van het gemeentebestuur komt.