Tuindorp verheugt zich in nieuw, enthousiast bestuur

03-02-2022 Nieuws Kor Kegel

De nieuwe kern van de bewonersvereniging; op de homepage: de bloemen voor Dik Schenk van Chris Zijdeveld


SCHIEDAM – Nieuw elan in Tuindorp. De wijk- en bewonersvereniging Tuindorp heeft sinds gisteravond een nieuw bestuur. De drie ‘oude’ bestuursleden blijven wel actief, maar het bestuur is aanzienlijk versterkt met enkele wijkbewoners die een ruime bestuurservaring hebben.

Dat geldt in het bijzonder voor de nieuwe voorzitter, Chris Zijdeveld. Hij was voorheen twintig jaar wethouder ruimtelijke ordening en milieu in Schiedam en daarna onder andere landelijk voorzitter van Milieudefensie en het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland. Ook was hij enkele jaren voorzitter van Stichting Kunst Werkt Schiedam.

Jos van Setten, de nieuwe secretaris, heeft bestuurlijke ervaring opgedaan als secretaris van de PvdA-Schiedam en later als gemeenteraadslid. Penningmeester is nu Mieke van der Stel en de twee algemeen bestuursleden zijn Peter Driessen (technische zaken en gebouw) en Steven van Grootveld (activiteiten voor kinderen en jongeren); die functie had Van Grootveld ook in het oude bestuur.

Dik Schenk wordt vice-voorzitter; hij was lange tijd ‘waarnemer in nood’. Penningmeester Mario Sallons heeft zijn functie overgedragen, maar blijft als vrijwilliger actief met een nieuwe activiteit waarin hij zeer deskundig is: koken.

Vrijwilligers Wil Binkhorst en Jan Ploeg blijven het nieuwe bestuur ondersteunen. De groep vrijwilligers is verder uitgebreid met Britt Eerland, Karin Suttorp en Ralf Lopez.

De nieuwe voorzitter Chris Zijdeveld dankte het oude bestuur en de vrijwilligers voor volharding in moeilijke tijden. Hij gaf een bijzonder compliment aan Dik Schenk die als waarnemend voorzitter moedig heeft stand gehouden. Allen kregen bloemen.

“Om het nieuwe begin te vieren hebben we met elkaar het glas geheven met daarin een toepasselijke sprankelende drank. Met elkaar hebben we er zin in!” zei Zijdeveld. Hij is zeer content met de versterking van het bestuur, waar andere verenigingen worden opgeheven omdat het niet lukt om nieuwe bestuurders te vinden. De laatste jaren werden zelfs bewonersverenigingen opgeheven. Het gemeentebestuur koestert nieuwe vormen van participatie. Zijdeveld vindt echter dat een wijk- en bewonersvereniging nog altijd een prima spreekbuis van de wijk kan zijn naar de politiek toe.

Zelf had hij vanaf 1974 als net begonnen wethouder te maken met de zich toen oprichtende bewonersverenigingen in de oude wijken. Vooral op het gebied van stadsvernieuwing leverden ze stevig tegenspel. Maar Zijdeveld speelde ook betrokken in op initiatieven van de bewonersverenigingen. Een bekend voorbeeld was de komst van een moestuincomplex aan de Willem de Zwijgerlaan nabij de Westfrankelandsedijk.

Zijdeveld heeft het afgelopen jaar gevolgd hoe de Tuindorpers bezwaar maakten tegen sloop van de Sint Martinusschool, waar enkele kunstenaars gevestigd zijn. De school hoort in het ontwerp van de wijk Tuindorp, maar het gemeentebestuur wil er woningbouw. Het sterkte Zijdeveld in het idee dat er nieuwe bestuurskracht nodig is.Gerelateerd