Van gemeenteambtenaren woont nog niet een derde in Schiedam

28-02-2019 Nieuws Kor Kegel

De gemeente telt minder ambtenaren dan vroeger als gevolg van verzelfstandiging en privatisering

SCHIEDAM – Slechts 29 procent van de ambtenaren van de gemeente Schiedam woont in Schiedam. Dat blijkt uit het Sociaal Jaarverslag 2018 van de gemeente. Van de ambtenaren woont 20 procent in Rotterdam, 9 procent in Vlaardingen en 42 procent in andere gemeenten.

Anders dan voor gemeentebestuurders geldt voor ambtenaren niet de verplichting dat zij wonen in de stad waar zij werken. Een halve eeuw geleden was dat min of meer gebruikelijk, maar zoals ook in andere beroepsgroepen is er onder ambtenaren veel doorstroming ontstaan (jobhoppen).

Maatschappelijk leidt dat tot de vaak gehoorde klacht dat ‘de gemeente’ niet weet wat er in de stad speelt'. Dat zal in zekere zin zo zijn, maar een halve eeuw geleden werd er net zo goed over de lokale overheid geklaagd – dus lijkt de woonplaats van de ambtenaren niet uit te maken. Het gaat uiteraard meer om betrokkenheid en dossierkennis. Dit alles staat overigens niet in het Sociaal Jaarverslag, maar het verslag geeft wel voeding aan de discussie.  

De gemeente had begin dit jaar 538 mensen in dienst. Het wordt elk jaar iets minder. Vijf jaar geleden telde de gemeente nog 744 ambtenaren. Van het huidige aantal waren er 83 externen, tijdelijk ingeschakeld voor projecten, het Klant Contact Centrum en voor advies over ruimtelijk beleid en andere beleidszaken. 
Van het ambtenarenbestand is 53 procent van het vrouwelijke geslacht. Het landelijk gemiddelde is 51 procent en Schiedam zit daar al jaren boven. De gemiddelde leeftijd van de in Schiedam werkende ambtenaren is 48,7 jaar, 67 procent is ouder dan 45 jaar. 

Afgelopen jaar hebben elf ambtenaren de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Er waren 27 medewerkers van zestigplus die volgens de Regeling Generatiepact minder uren gaan werken om ruimte te maken voor jongeren. Zij krijgen daar enige financiële compensatie voor.

Het verzuimpercentage bij de gemeente Schiedam lag met 5,08 procent iets lager dan het landelijk gemiddelde van 5,2 procent. 
45 procent van de ambtenaren verzuimde geen enkele dag. Landelijk is dat gemiddelde 46 procent. Ook scoort de gemeente Schiedam met het percentage stagiairs (zes procent) hoger dan het landelijk gemiddelde (vijf procent). Qua emancipatie en jongerenbeleid doet de gemeente het dus niet verkeerd.  

Liefst de helft van het ambtenarenbestand is ingeschaald boven schaal 10. Daarmee is de gemeente relatief duur uit, want landelijk is het gemiddelde 39 procent.