Van Hoge Raad hoeft 'religie' geen rioolheffing te betalen

27-08-2021 Nieuws Redactie

Gebouwen met een religieuze doelstelling mogen vrijgesteld zijn van het betalen van rioolbelasting

SCHIEDAM - Dat is nou werk voor niets. Denk je als gemeente tijdig in te spelen op een besluit van de Hoge Raad der Nederlanden en dan néémt de Hoge Raad die beslissing niet. Kun je al je huiswerk de prullenbak in gooien.  

Burgemeester en wethouders van Schiedam hadden een wijziging in gedachten van de verordening op de rioolheffing. De verordening zou worden aangepast in lijn met de verwachte uitspraak van de Hoge Raad over vrijstelling van gebouwen met een religieuze doelstelling. De gemeente Schiedam had geanticipeerd op het advies van de advocaat-generaal en de verwachting dat de Hoge Raad dat advies zou overnemen. Het advies had als strekking dat er sprake was van schending van het gelijkheidsbeginsel, schrijft het college van B & W aan de Schiedamse gemeenteraad. 

Maar de Hoge Raad vindt helemaal niet dat een vrijstelling van kerken, moskeeën, tempels en andere gebouwen met een religieuze doelstellingen in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Het college va B & W geeft hier verder geen commentaar op, maar deelt de gemeenteraad mee dat de bestaande verordening op de rioolheffing dus niet met terugwerkende kracht hoeft te worden gewijzigd. Het wijzigingsvoorstel wordt van de agenda van de volgende raadsvergadering afgehaald.Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date