Veiligheid in de buurt is absolute prioriteit politie

14-12-2017 Nieuws Redactie

SCHIEDAM – Burgemeester Cor Lamers heeft de gemeenteraad gisteren ingelicht dat veiligheid in de buurt een absolute prioriteit is voor de politie. In het Regionaal Beleidsplan 2019-2023 staat als belangrijkste uitgangspunt dat de politie er weliswaar voor iedereen is, maar met extra aandacht voor kwetsbare groepen, jeugd, slachtoffers van incidenten, slachtoffers van huiselijk geweld, kindermishandeling en eergerelateerd geweld, senioren, verwarde personen en woninginbraak met een grote impact op de veiligheidsbeleving (High Impact Crime-delicten).

Daarnaast zal de politie de focus nog meer leggen op opsporing van terreur- en cyberdreiging, financiële delicten en excessief geweld. Ook krijgt de haveneconomie meer aandacht. De Rotterdamse haven moet integer zijn.

In de komende maanden wordt het Regionaal Beleidsplan geconcipieerd. De verwachting is dat het concept in april in het Regionaal Veiligheidsoverleg wordt vastgesteld. Daarna gaat het beleidsplan naar alle betrokken gemeenteraden. In november wordt het vastgesteld en met een bijbehorend formatieplan voorgelegd aan Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Aan de basis van het nieuwe politiebeleidsplan ligt een trendwatch. Daarin staan tien ontwikkelingen die de komende jaren de meeste impact hebben op de openbare orde en criminaliteit in de eenheid Rotterdam, en daarmee op de taakuitoefening en het functioneren van de politie en de lokale en regionale veiligheidspartners.

Die tien maatschappelijke ontwikkelingen zijn:

1. Blijvende dreiging van terrorisme door islamitisch extremisme.

2. Groei van (internationaal) georganiseerde criminaliteit en ondermijnende effecten.

3. Toename van digitale dreiging.

4. Daling van traditionele criminaliteit, waaronder High Impact-delicten.

5. Groei van sociale tegenstellingen in de samenleving.

6. Het overslaan van politieke onrust in landen met diasporagemeenschappen in Nederland.

7. Migratiestromen door armoede en conflicten.

8. Toename van dynamiek binnen evenementen en bij voetbalwedstrijden.

9. Toename van (emstige) incidenten met betrokkenheid van kwetsbare personen.

10. Veranderende verwachting van burgers over dienstverlening van politie.

Gerelateerd
Reacties
Bedrijven Alle bedrijven »Vacatures Alle vacatures »
Altijd Up-to-date