Verandering stoplichten bij Margriethal geen verbetering

23-02-2019 Nieuws Redactie

De situatie op het kruispunt geschetst

SCHIEDAM - B&W voelt niets voor het veranderen van de kruising Hargalaan/Nieuwe Damlaan, bij de Margriethal en het ziekenhuis. De Schiedamse Ouderenpartij had hierom gevraagd.

Volgens de Ouderenpartij stroopt het verkeer op de Hargalaan op drukke momenten op omdat maar één rijstrook beschikbaar is voor auitoverkeer dat vanaf de snelweg en uit Vlaardingen, naar Schiedam-Noord wil. Tot 2013 waren hiervoor op de kruising twee rijstroken beschikbaar; de rechter van de twee was tevens bedoeld voor het verkeer dat rechtdoor naar de Margriethald wilde. De Ouderenpartij had bij B&W gevraagd om hier - vanwege de toch al tekortschietende bereikbaarheid van Schiedam-Noord, verandering in te brengen en de situate van voor 2013 te herstellen.

B&W gaan hierin niet mee, zo schreven zij afgelopen week in antwoord op de ingediende vragen. De crux zit hem in de tram die langs het kruispunt rijdt. "Aangezien het rechtdoor rijdende verkeer de trambaan oversteekt, was het niet mogelijk dit verkeer in de regeling gelijk groen te geven met de tram", aldus het antwoord van het college. "Omdat de tram de verkeersregeling met prioriteit passeert werd daaarom bij passage van de tram het groen van het recht doorgaande én het linksaf slaande verkeer beëindigd." UIteraard betekende dit dat het verkeer dat linksaf naar noord wilde, langer moest wachten dan zonder tram het geval zou zijn geweest. "Uit berekeningen bleek dat het wachttijden voor het links- en rechts afslaande verkeer konden worden verminderd oor iedere rijrichting een eigen opstelstrook te geven." Aldus geschiedde.

B&W zien geen aanleiding de verkeerssituatie opnieuw te veranderen. Door een aanpassing van de verkeerslichten afgelopen zomer is volgens het college het linksafslaande verkeer verder tegemoet gekomen, waarschijnlijk door hun 'stoplicht' langer op groen te houden. "Onze ervaring is dat de doorstroming voor het verkeer hierdoor al verbeterd is."

In het antwoord aan de Ouderenpartij kondigt B&W ook een integraal onderzoek aan naar de verkeerssituatie op weg naar noord. "Het bevragen van bewoners van Schiedam-Noord om mee te denken over oplossingen maakt deel uit van het onderzoek. In dit licht waarderen wij de inbreng van de fractie OPS." Het onderzoek wordt  momenteel op het stadhuis voorbereid, het idee is dit voorjaar opdracht te geven aan een extern bureau. "Naar verwachting kunnen de resultaten van het onderzoek dit najaar met de raad worden gedeeld", aldus het college.


Gerelateerd