Verhuizing voor cultuureducatie Mooi Werk

16-07-2021 Nieuws Advertorial

Eindpresentatie Poëziefestival 2020 in de Korenbeurs, gezamenlijk project van Bibliotheek Schiedam en Mooi Werk


SCHIEDAM - De afdeling cultuureducatie van Mooi Werk krijgt per 1 januari een nieuw thuis bij Bibliotheek Schiedam.

Directeur Theo Schilthuizen van de Bibliotheek Schiedam: “De cultuureducatieprojecten van Mooi Werk passen feilloos in onze programmalijn Kunst & Cultuur. Ons DNA is vergelijkbaar: educatie en een vraaggerichte werkwijze zijn erin verweven. We snappen elkaar!”

“Hiermee komt de onzekere periode door het wegvallen van de subsidie voor de afdeling cultuurparticipatie ten einde”, laat Erik van Duijvenbode -teamleider cultuureducatie Mooi Werk- weten. “We kunnen jonge Schiedammers cultuureducatie blijven aanbieden binnen de stevige en professionele thuishaven die de Bibliotheek Schiedam biedt. Het is een mooie kans om onze krachten te bundelen.”

Toen vorig jaar duidelijk werd dat de afdeling cultuurparticipatie van Mooi Werk per 1 juli van dit jaar zou moeten worden opgeheven, ontstond een nijpende situatie voor de afdeling cultuureducatie. Verkennende gesprekken zijn gevoerd met Bibliotheek Schiedam, op basis van eerdere samenwerkingen als het Poëziefestival voor kinderen en het amateurkunstenfestival iktoon.

Erik van Duijvenbode: “De gesprekken waren open en constructief. We vonden elkaar in werkwijze en doelstellingen. De combinatie van kunstvakken met taal biedt ons veel kansen.” Theo Schilthuizen vult aan: “We gaan samenwonen en samenleven, maar wel in een rustig tempo. In het overgangsjaar 2022 kunnen we aan elkaar wennen en concrete mogelijkheden voor de inhoudelijke samenwerking uitwerken.”

“Lopende projecten als Cultuureducatie met Kwaliteit, Impuls Muziekonderwijs, de Parels van Schiedam en Wijkcultuurklassen worden vanaf 1 januari ondergebracht bij de Bibliotheek Schiedam. De bestuurlijke continuering van deze projecten is hiermee gewaarborgd”, besluit Erik van Duijvenbode.

Praktisch gezien zullen de teamleden van cultuureducatie al in september van dit jaar hun werkplekken betrekken in het kantoor van de Bibliotheek Schiedam. Gemeente Schiedam treedt op als procesbegeleider en draagt zorg voor borging van de cultuureducatie subsidie bij Bibliotheek Schiedam. De scholen en culturele aanbieders worden in de loop van 2022 betrokken bij de invulling van de cultuureducatie projecten voor de periode 2023-2024 en verder.

Gerelateerd