Verkeersborden van bamboe

13-08-2019 Nieuws Kor Kegel

Aan de voorkant van een bamboebord zie je niet veel verschil, maar de achterkant is duidelijk anders dan aluminium

SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders van Schiedam geven uitvoering aan een motie van de gemeenteraad, die wil dat de aluminium verkeersborden in de stad worden vervangen door borden van bamboe.  

Bamboe is een snel groeiende en volledig hernieuwbare grondstof, zei de gemeenteraad bij de behandeling van de Zomernota op dinsdag 2 juli. Bamboe is volledig te recyclen. Het is stabiel en duurzaam. En het neemt CO2 op en is sterker dan hardhout.

Aluminium is geen duurzame grondstof. Het is een onedel metaal en komt niet in pure vorm in de natuur voor, alleen in verbindingen. Omdat de Schiedamse gemeenteraad uitputting van de aarde wil tegengaan, zijn aluminium verkeersborden niet langer wenselijk. Dat sprak de gemeenteraad uit met 32 stemmen vóór en de 2 stemmen van Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS) tegen. 
Het initiatief lag bij GroenLinks, AOV, PvdA, Progressief Schiedam en de eenpersoonsfractie van Sun van Dijk.  

Het college van B & W laat weten de opdracht van de gemeenteraad uit te voeren. Daar waar hele straten, buurten of wijken worden aangepakt, zullen de bestaande aluminium borden vervangen worden door bamboeborden.

De gemeente heeft nog tweehonderd aluminiumborden in voorraad en die zullen wel worden opgebruikt, bijvoorbeeld bij incidentele vervanging, bijvoorbeeld als er schade is. Verspreid over de stad wordt aluminium dus nog door aluminium vervangen. Dat voorkomt volgens het college een versnippering van beleid en het is dan gemakkelijker om te monitoren in welke straten, buurten en wijken al bamboe is toegepast en waar dat nog moet.  

Over één jaar volgt een evaluatie.