Verkoop Eneco van start

27-02-2019 Nieuws Kor Kegel

Eneco gaat naar de veiling

SCHIEDAM – Eneco gaat naar de veiling. In een openbare mededeling hebben de meeste aandeelhouders (92 procent) geïnteresseerde partijen uitgenodigd om uiterlijk zondagmiddag om zes uur te laten weten of ze willen deelnemen aan het ‘gecontroleerd veilingproces’ (controlled auction). Het betreft een publieke privatiseringsaankondiging.  

Dat is vandaag bekend geworden. De gemeenten die aandelen hebben in Eneco Groep NV hebben het principebesluit genomen om hun belang in het kapitaal van Eneco af te stoten. Eneco is een toonaangevend Nederlands energiebedrijf dat zich richt op de productie en levering van duurzame energie en voorloper is in het ontwikkelen en leveren van innovatieve producten en ‘slimme diensten’. Het bedrijf levert stroom, gas en aanverwante diensten aan consumenten en bedrijven op basis van zes miljoen contracten in Nederland, België en Duitsland. Eneco is in Nederland marktleider in stadswarmte. Het bedrijf is eigenaar en exploitant van warmte-infrastructuur in enkele grote Nederlandse steden met een klantenbestand van 135.000 klanten. Daarnaast heeft Eneco een omvangrijke en groeiende portefeuille van hernieuwbare energie-assets, die eind 2018 een netto geïnstalleerd vermogen hadden van 1100 MW in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk (inclusief windenergie te land en op zee, biomassa en zonne-energie), ondersteund door een moderne basis van flexibele gasgestookte Elektriciteits- en gasopslaginstallaties.

Zo staat het omschreven in de openbare mededeling. Overnamekandidaten kunnen zich melden bij Citigroup GLobal Markets Limited, financieel adviseur van Eneco en de verkopers. Ze krijgen dan meer informatie over de procedure voor het indienen van een volledig statement of interest met betrekking tot de mogelijke acquisitie van Eneco.

De verkopende gemeenten en Eneco behouden zich het recht voor om een selectie te maken uit de geïnteresseerde partijen en om de reikwijdte van de transactie aan te passen, maar ook om het veilingproces stop te zetten.  

Moet de gemeente Schiedam in die omstandigheden toch maar vrijwillig haar aandelen in Eneco verkopen? Tot dusver was de gemeenteraad principieel tegen. Maar er is een ontwikkeling die de gemeente tot verkoop kan dwingen, en dan kan de opbrengst beduidend minder zijn.  

De navolgende tekst publiceerde Schiedam24 eerder en wel op maandag 11 februari.  

Het heeft te maken met de rechtspositie van de gemeenten die tegen verkoop zijn. Behalve Schiedam zijn dat Delft, Ridderkerk, Sliedrecht, Leerdam, Zederik, Lingewaal, Aalsmeer, Dongeradeel en Ameland. Zij bezitten tezamen 7,42 procent van de aandelen. 
Grote gemeenten als Rotterdam en uiteindelijk ook Den Haag besloten om hun aandelen wel te verkopen en zij beschikken dus over 92,58 procent van de aandelen. Maar onder de ‘tegenstanders’ zijn er veranderingen gaande. 
Leerdam en Zederik zijn opgegaan in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Lingewaal is opgegaan in de nieuwe gemeente West-Betuwe. En Dongeradeel is opgegaan in de jonge gemeente Noardeast-Fryslân. Het is zeer wel denkbaar dat die nieuwe gemeenten van standpunt veranderen en ook tot verkoop willen overgaan. Dan hebben de ‘tegenstanders’ straks minder dan vijf procent van de aandelen en dat is een kritische grens. 
Als een nieuwe eigenaar van Eneco namelijk meer dan 95 procent in handen krijgt, kan de overblijvende minderheid volgens het Burgerlijk Wetboek (artikel 359c) gedwongen worden om de aandelen over te dragen. In eerste instantie oordeelt de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam daar over. In dat geval is het onzeker welke prijs de gemeenten ontvangen.

Volgens de aandeelhouderscommissie (AHC) van Eneco zal de opbrengst per aandeel hoger zijn bij verkoop van honderd procent dan bij verkoop van 92,58 of 95 procent.  

In een op 11 februari bij de gemeenteraad binnengekomen brief schrijft het college van burgemeester en wethouders dat de AHC adviseert om voor de hoogste opbrengst te kiezen. De tegenstribbelende gemeenten waren tot nu toe tegen verkoop van hun aandelen om invloed te houden op een duurzaam milieubeleid en het behoud van de regionale positie en werkgelegenheid, maar volgens de AHC kunnen die doelstellingen ook met een nieuwe eigenaar wel gerealiseerd worden, omdat de verkopende gemeenten zulke voorwaarden ook willen stellen aan de nieuwe eigenaar.  

Gemeenten met een gezamenlijk belang van minder dan vijf procent kunnen aanmerkelijk aan invloed verliezen, als bijvoorbeeld de nieuwe eigenaar het niet in het belang van Eneco vindt om de aandeelhouders alle informatie te geven waar ze om vragen. Zelfs kan het zijn dat de nieuwe eigenaar beslist om geen dividend meer uit te keren. In dat geval zou de gemeente Schiedam jaarlijks dekking moeten vinden voor een gat van zeshonderdduizend euro. 
In de brief aan de gemeenteraad geeft het college geen advies wat te doen, maar de teneur van de brief gaat wel de kant op van eieren voor je geld kiezen.