Verplicht afsluiten van gas kan niet, maar aanbod komt vast te vervallen

26-04-2019 Nieuws Kor Kegel

Maarten Reuderink is geen voorstander van een aardgasloos Groenoord

SCHIEDAM – Het klopt dat bewoners van Groenoord ‘op dit moment’ niet verplicht kunnen worden afgesloten van het aardgas. Dat bevestigt het college van burgemeester en wethouders in antwoord op schriftelijke vragen van Maarten Reuderink, gemeenteraadslid van de Ouderenpartij Schiedam. Maar het college zegt er wel bij dat het streven naar aardgasvrije wijken ertoe kan leiden dat 'de mogelijkheid om op aardgas aangesloten te zijn op termijn zeer waarschijnlijk komt te vervallen'.

In het ontwerp-Klimaatakkoord heeft de regering deze bevoegdheid opgenomen. “Het past in ons beleid om eerlijk, transparant en volledig te informeren, zowel in direct contact met bewoners als in andere uitingen”, antwoordt het college van B&W op de vragen van Maarten Reuderink.  

De oprichter van de Ouderenpartij Schiedam had zijn vragen op donderdag 14 maart gesteld, nadat er een informatiebijeenkomst was geweest over het project ‘Nieuwe energie voor Groenoord’. Gemeenteraadsleden waren aangesproken door bestuursleden van een Vereniging van Eigenaren (VvE), die zeiden te horen te hebben gekregen dat ‘Groenoord van het gas los’ hoe dan ook zou doorgaan. “Bewoners die niet mee zouden doen, zouden worden afgesloten van gas.” 

De projectleider van de gemeente Schiedam bevestigde volgens Reuderink dat er op dit moment nadrukkelijk geen dwang kan worden toegepast, maar er kwam nieuwe informatie binnen dat een medewerkster van Woonplus gezegd zou hebben dat het absoluut doorgaat dat Groenoord aardgasvrij wordt. Bewoners zouden die mededeling als intimiderend hebben ervaren.  

Het college ontkent dat niet, maar stelt ertegenover: “We hebben in gesprekken met bewoners van Groenoord op een open en gelijkwaardige manier steeds aandacht voor vragen, zorgen en meningen. Gemeente en Woonplus zijn vanzelfsprekend bereid ook in gesprek te gaan met individuele bewoners als ze nadere toelichting vragen. Het is ons doel om samen met bewoners te komen tot een gedragen weg naar nieuwe duurzame energie.”  

Maarten Reuderink wil dat uitingen van de gemeente en Woonplus naar de bewoners van Groenoord toe ook kenbaar worden gemaakt aan de leden van de Schiedamse gemeenteraad. Het college komt met een algemeen antwoord dat de raad met regelmaat geïnformeerd blijft worden over de communicatie rond ‘Nieuw energie voor Groenoord’, zoals recent ook is gebeurd na een serie gesprekken ‘met de stad’. De presentatie aan de hand waarvan die gesprekken werden gevoerd, ging via de griffie van de gemeenteraad ook naar de raadsleden.