Verver en Schiedammers tegenover elkaar bij gerechtshof

15-10-2015 Nieuws Redactie

SCHIEDAM / DEN HAAG - Vervolging wegens smaad en laster. Dat lot hangt Schiedamstad, Henk van Setten en Fred van Overbeeke boven het hoofd. Bij het gerechtshof in Den Haag heeft oud-burgemeester Wilma Verver een zaak aangebracht tegen deze Schiedammers. Gisteren legden de partijen in deze zaak bij het hof een verklaring af.

Wilma Verver stapte in 2011 op als burgemeester van Schiedam nadat zij werd beschuldigd van machtsmisbruik, belangenverstrengeling en het creëren van een angstcultuur. Ook botste zij met buren en de aannemer die haar huis aan de BK-laan verbouwde.

Fred van Overbeeke is nadien goedgehumeurd. "In mij schuilt een schijn van triomf", zegt hij op 'zijn' internetforum Schiedamstad. "Ik heb de raadkamer (van het hof, red.) nog eens in juridische termen gewezen op de alom erkende vrijheid van meningsuiting. Niemand op het forum heeft zich ons inziens ooit schuldig gemaakt aan bedreiging, belediging, smaad of belaging (stalking)." In plaats daarvan was het Verver zelf die aanleiding heeft gegeven tot de berichten op de internetpagina 'met haar al jarenlang durende provocaties via uitgebreide interviews en rechtszaken', aldus Van Overbeeke, oud-journalist. De 'edelgrootachtbare heren en dames' van het gerechtshof hadden weinig vragen over zijn uitgebreide verweerschrift. Van Overbeeke trad op namens zichzelf en namens de stichting achter het forum SchiedamStad én namens de mensen die daarop berichten achterlieten.

Henk van Setten, in Schiedam buurman van Verver, las een pleitnota voor 'waarin alle wandaden van Wilma als buurvrouw werden opgesomd'. Hij voegde daar het vonnis van de rechtbank in Rotterdam bij, dat weinig tot niets heel liet van de aantijgingen van Verver.

Eerder wees de officier van justitie de aangiften van Verver tegen onder meer Van Setten en Van Overbeeke af en ook het beroep van de oud-burgemeester werd afgewezen. Daarop kaartte zij via een zogenaamde artikel 12-procedure de zaak aan bij het gerechtshof.

Verver en haar raadsvrouw mr. Carene van Vliet van kantoor Delissen en Martens, kwamen in de raadkamer niet meer aan het woord. Zij waren al eerder, in juli, door het hof gehoord. Dat was genoeg, vond de raadkamer.

De beschikking van het hof, waarin staat of de gedaagden door justitie vervolgd zullen worden, komt binnen vier tot zes weken.


Gerelateerd