Vervoersautoriteit heeft voorkeur voor RET

21-09-2016 Nieuws Redactie

ROTTERDAM - De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft een voorkeur voor het gunnen van een nieuwe concessie voor het busvervoer aan de RET. Deze voorkeur sprak de autoriteit gaat over het openbaar vervoer uit in de voorbereiding op het verlenen van de nieuwe contracten voor het busvervoer in de regio. Ook voor het ov in Den Haag is een voorlopige keuze gemaakt voor het zogenaamde inbesteden. Het streekbusvervoer in Haaglanden en op Voorne-Putten en Rozenburg wordt wel via een openbare aanbesteding gerealiseerd.

De metropoolregio geeft aan bij zijn voorkeur sterk rekening te hebben gehouden met de historische band tussen stad en vervoersbedrijf. Zodoende wil hij de HTM en RET de kans geven om te bewijzen dat een inbesteding het beste resultaat oplevert voor de reizigers. Dat gebeurt wel onder enkele 'harde' voorwaarden: de prijs-kwaliteitverhouding moet ten opzichte van de huidige busconcessies verbeteren en er moeten ambitieuze afspraken komen over de wijze waarop in de nieuwe concessie volledig wordt toegwerkt naar het emissieloos rijden in de stad.

Om een definitief besluit te kunnen nemen over onderhandse gunning aan HTM en RET, moeten deze afspraken uiterlijk op 30 juni volgend jaar zijn vastgelegd in overeenkomsten. Blijkt het niet mogelijk om op tijd de gewenste afspraken te maken, dan zullen de stadsbusconcessies alsnog worden aanbesteed. De nieuwe busconcessies starten in de periode 2018 - 2019.

Gerelateerd