Verzamelgebouw Strickledeweg past in nieuw bestemmingsplan

30-04-2020 Nieuws Kor Kegel

De collegebrief aan de gemeenteraad bevat deze impressie

SCHIEDAM – Het beoogde bedrijfsverzamelgebouw aan de Strickledeweg 51-59 is niet in overeenstemming met het bestemmingsplan. Maar burgemeester en wethouders van Schiedam willen er wel medewerking aan verlenen om de bouw mogelijk te maken.  

Het project past namelijk in de revitalisering van de Spaanse Polder zoals een half jaar geleden omschreven is de Ruimtelijk Economische Visie en Agenda (REVA). Dat is een beleidskader dat de basis vormt voor het nieuwe bestemmingsplan ’s-Graveland en Spaanse Polder 2020. Het bedrijfsverzamelgebouw zal voldoen aan de criteria van het nieuwe bestemmingsplan.

Het vorige bestemmingsplan dateert van 2004. Sindsdien is er een nieuwe visie op het gebied ontstaan. Het Schiedamse ’s-Graveland, de Schiedamse en Rotterdamse delen van de Spaanse Polder en het bedrijventerrein Noordwest vormen het grootste aaneengesloten industriegebied van Nederland, de Rotterdamse haven niet meegerekend, maar vooral in de oudere delen van die bedrijvenconcentratie is er veel verloedering. Er is bewezen criminaliteit. Schiedam en Rotterdam voeren gezamenlijk een offensief om de uitstraling van de Spaanse Polder te verbeteren. Dat verklaart de intensieve controles en handhaving en het verklaart ook de sloop en nieuwbouw die er alom gaande is.  

Het bedrijfsverzamelgebouw aan de Strickledeweg 51-59 wordt twee verdiepingen hoog, wat een verdubbeling betekent ten opzichte van de bedrijvigheid die er was, onder andere kleinschalige autohandel.  

Hoewel het plan niet in overeenstemming is het met het geldende bestemmingsplan Spaanse Polder en ‘s-Graveland 2004, kan volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning worden verleend. “Dat is mogelijk indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening”, aldus B & W van Schiedam. Het college wenst medewerking te verlenen aan de aanvraag van de omgevingsvergunning, vooruitlopend op de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan. 
De gemeenteraad kwam afgelopen jaar met een algemene verklaring van geen bedenkingen, waardoor de afwijking van het bestemmingsplan niet apart in een raadsvergadering behandeld hoeft te worden.