Vier afdelingen Vluchtelingenwerk fuseren

15-01-2016 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - De stichtingen Vluchtelingenwerk Maasdelta, Vluchtelingenwerk Zeeland, Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord en Vluchtelingenwerk Zuidvleugel gaan samen. De vier stichtingen zijn per 1 januari gefuseerd tot de nieuwe regionale stichting Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland.

Het regiokantoor van de nieuwe fusie-organisatie staat in Rotterdam. Mirjam Huisman is per 1 januari de nieuwe directeur-bestuurder van de regionale stichting. Deze biedt werk aan honderdvijftig betaalde medewerkers en aan vijftienhonderd vrijwilligers. Vluchtelingenwerk Maasdelta kende een afdeling in Schiedam, gevestigd aan de 's-Gravelandseweg 557. Dit wordt nu Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland, afdeling Schiedam.

Met het samengaan van de vier organisaties is Vluchtelingenwerk naar eigen zeggen beter in staat om in de toekomst op lokaal niveau vluchtelingen te ondersteunen en de belangen van vluchtelingen te behartigen. Vluchtelingenwerk ondersteunt asielzoekers in de asielprocedure. Als ze een verblijfsvergunning krijgen, helpt Vluchtelingenwerk de vluchtelingen op weg om in de Nederlandse samenleving  een succesvol bestaan op te bouwen.Gerelateerd