Vijf bewogen jaren geven Pop Up Tv zin in toekomst

07-09-2018 Nieuws Kor Kegel

Phons Ockerse maakt de nieuwe naam van de fusieomroep deze maand bekend

SCHIEDAM – Nee, de nieuwe naam van Schiedams nieuwe radio- en tv-zender werd vanmiddag nog niet bekendgemaakt. Phons Ockerse, voorzitter van zowel Pop Up Tv als Stadsomroep Schiedam, zal dat iets later deze maand doen ter gelegenheid van de Brandersfeesten. Dat garandeert meteen een grote naamsbekendheid bij de start van de fusieomroep.

Maar Ockerse sprak wel mooie woorden over de samenwerking tussen de twee omroepen, die in april gestalte begon te krijgen. Die samenwerking, en het aan elkaar wennen van de medewerkers, meest vrijwilligers en stagiairs, is bemoedigend verlopen. Het was vooral de zin in het werk – de zin om mooie programma’s te maken voor de Schiedammers – dat de in elkaar geschoven teams een goede harmonie vonden om een stabiele toekomst op te bouwen. Zonder wrevel, zonder naijver, zonder angst voor prestigeverlies. Er staat een redactie klaar met schrijvers, cameramensen en monteurs met de belofte dat er nog betere uitzendingen gemaakt gaan worden dan vaak al het geval was.  

Pop Up Tv vijf jaar. Dat werd vanmiddag gevierd in de studio aan het Broersveld. Vijf jaar geleden klopten Matthijs Rorije en Rob van der Gaag aan bij Ockerse, die als centrummanager in de Schiedamse binnenstad de beschikking had over het ‘gele pand’ tegenover jeneverie ’t Spul. De voormalige modezaak van de gebroeders Coster aan de Hoogstraat 85 had een laboratoriumfunctie gekregen voor de herontwikkeling van de Hoogstraat. Hier kon Pop Up Tv van start gaan en al weldra werd Ockerse voorzitter van de stichting die voor de nieuwe omroep werd gevormd.

Pop Up Tv ontstond uit verbazing dat Stadsomroep Schiedam zich niet vernieuwde. Stadsomroep Schiedam had een radiozender, Radio Schiedam, en een tv-zender, Look TV. Maar jaar na jaar veranderde er nauwelijks iets in de formule en vooral bij de uitzendingen van Look TV was er sprake van een tamelijk statisch karakter. Er was maar een beperkt aantal programma’s per week en de opnamen van de gemeenteraadsvergaderingen waren ontstellend statisch. 

Pop Up Tv liet zien dat het allemaal beter kon, actueler, directer, levendiger. Vorig jaar leek Pop Up Tv de strijd om de zendmachtiging van het Commissariaat voor de Media te winnen, maar de voorkeur van burgemeester en wethouders werd overruled door een raadsmeerderheid die koos voor de ‘ervaring’ van Stadsomroep Schiedam. De ‘oude’ zender won het van het experiment. Maar het bestuur van Stadsomroep Schiedam zag wel in niet aan de eisen tot vernieuwing te kunnen voldoen en maakte plaats om innovatie mogelijk te maken. Twee bestuurders van Pop Up Tv werd ook bestuurder van Stadsomroep Schiedam, aangevuld met twee nieuwe gezichten.

Ockerse: “Ja, je hebt gelijk. Er zullen in Nederland niet veel mensen zijn die voorzitter zijn van twee omroepen. Maar… dat duurt niet lang meer. Nu zijn we nog in de sfeer van samenwerking, een goede samenwerking, maar binnenkort zal het feitelijke samengaan een feit zijn. Fusie!”  

Rob van der Gaag: “Het zijn vijf bewogen jaren geweest. We hebben keihard gewerkt om ons bestaansrecht te bewijzen. Nu zijn we zo ver dat we zonder schermutselingen kunnen bouwen aan een prachtige omroepformule voor de stad Schiedam en we zijn blij dat RTV Rijnmond hier ook het belang van inziet en tot uitwisseling van programma’s en verdere samenwerking wil komen. De komende vijf jaar blijven we volop in beweging, maar het zal allemaal nog veel positiever zijn.”  

De receptie aan het Broersveld 31 was aanvankelijk rustig bezocht, maar na de begrafenis van oud-omroepman en oud-gemeenteraadslid Henk Groenewegen werd het aanmerkelijk drukker. Hoewel een aantal Schiedammers het emotioneel toch lastig vond om na de begrafenis van een prominent medewerker van Stadsomroep Schiedam naar de lustrumviering van Pop Up Tv te gaan.


Gerelateerd