Vissterfte door maaien van riet

18-11-2019 Nieuws Kor Kegel

Geraakt door de maaimessen...

SCHIEDAM – Het staat hem bij dat er deze zomer ook dode vissen in de Poldervaart in Schiedam lagen. Maar of het kwam door roekeloos maaien van de oevers, dat weet hij niet zeker. “Het kan ook botulisme zijn geweest”, zegt Hans Middendorp, fractieleider van de Algemene Waterschapspartij (AWP) in de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland.

De Verenigde Vergadering is het algemeen bestuur van het waterschap. De AWP heeft samen met de fracties van Water Natuurlijk, de PvdA, de Partij voor de Dieren, de Christenunie-SGP en de sectie Natuurterreinen schriftelijke vragen gesteld aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden over vissterfte door roekeloos maaien. De fracties vertegenwoordigen tezamen bijna de helft van het aantal zetels in de Verenigde Vergadering.

De vragenstellers willen weten hoe er een eind kan komen aan de lange reeks incidenten met vissterfte. De kwestie speelt al sinds 2014. Het college van Delfland deed het telkens af als ‘betreurenswaardige incidenten’ en beloofde naar oplossingen te zoeken. Inderdaad werden de maaiprotocollen aangescherpt. Maar nu komen er weer meldingen binnen van enorme partijen dode vissen, onder andere in Delft-Tanthof, Pijnacker en Delfgauw. De vissterfte komt zowel voort in sloten die door het waterschap worden geschoond als in sloten waar de gemeenten verantwoordelijk voor zijn.

De oorzaak schuilt in de maaiboten die vaak worden ingezet. Als er vanaf de kant zou worden gemaaid, zou vissterfte vrijwel volledig kunnen worden voorkomen. Maar met maaiboten gaat het sneller. Maar een maaiboot woelt zowel bagger om dat er tijdelijk een zuurstoftekort optreedt. Bovendien kunnen vissen niet tijdig uit het riet wegkomen en dan worden ze dodelijk geraakt door de draaiende messen van de maaier.

Hans Middendorp: “Maaiboten veroorzaken gewoon onnodig dierenleed. Ze zijn een ramp voor de waternatuur.”