Vlaardingse raad blijft tegen weg naar sportdak

16-11-2015 Nieuws Vlaardingen24

VLAARDINGEN /SCHIEDAM - In een commissievergadering van de Vlaardingse gemeenteraad is afgelopen donderdag gesproken over de ontsluiting van het Sportpark op het tunneldak van de A4. Gedurende de avond leek zich een meerderheid af te tekenen van fracties die de Eksterlaan niet door willen trekken voor autoverkeer en ook geen extra fietspad willen aanleggen.

Vooraf hadden vertegenwoordigers van de Fietsersbond, de Ballet- en Dansstudio Schiedam & Vlaardingen en twee belangenverenigingen van omwonenden, de raadsleden toegesproken. De ballet- en dansstudio pleitte voor het ontsluiten van het sportpark vanuit de Eksterlaan; al eerder ventileerde de studio de wenselijkheid van deze route. Belangrijkste argumenten zijn de veiligheid van de fietsende kinderen die met een route over de Eksterlaan op meer sociale controle van de buurt kunnen rekenen en het makkelijker maken voor Vlaardingers in het algemeen om het sportpark te bereiken.

Die argumenten werden daarop door de belangenverenigingen snel onderuit gehaald; over de Eksterlaan ben je minimaal tachtig meter van de bebouwing verwijderd, dus niet echt in het zicht. Langs de alternatieve route over de Europaboulevard daarentegen fiets je op een beter verlichte weg vlak langs de huizen. Van de honderdveertig Vlaardingse leden van de studio zijn er honderdtien die nu nog in Schiedam-Noord (Cornelis Houtmanstraat) trainen en dertig aan de Lissabonweg in de Holy. De ‘Schiedamse’ leerlingen uit Vlaardingen gaan dus veel dichterbij (op het Sportpark) trainen en de overige dertig zullen slechts een paar minuten meer onderweg zijn als ze niet over de Eksterlaan kunnen.

De meeste aanwezige raadsleden steunden het voorgenomen besluit van het college om geen extra weg via de Eksterlaan aan te leggen. Raadslid Erik van Pienbroek van de ChristenUnie/SGP pleitte wel nog voor een extra fietsverbinding. "Niet nodig’’, aldus PvdA-raadslid Stefanie Solleveld. "Het zijn immers sporters die er heen gaan. Slechts een paar minuten meer kwijt zijn op de fiets, dat moet toch geen probleem zijn?’’ Solleveld stelde verder te pleiten voor het steunen van de sport in Vlaardingen, tegen een mogelijke afname van leden.

Binnenkort zal het punt 'ontsluiting sportpark' nogmaals op de agenda van de gemeenteraad geplaatst worden, waarbij een definitief besluit volgt.


Gerelateerd