Vluchtelingen later naar Willem Passtoorsstraat

12-03-2016 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - Sommige Schiedammers dachten al dat de vijftig vluchtelingen niet naar het voormalige schoolgebouw aan de Willem Passtoorsstraat gaan komen. “Het gaat toch wel door?”, zong het al in de stad, omdat het zo stil lijkt rond de komst van vijftig zogenaamde statushouders naar het gebouw. Het gaat door, alleen verlaat: hoogstwaarschijnlijk eind mei komen de nieuwkomers naar de kleinschalige gezamenlijke opvang.

Burgemeester Cor Lamers gaf bij het bekendmaken van de plannen in januari nog aan de eerste tijdelijke bewoners al in maart te verwachten. De voorbereidingen op de komst van de vluchtelingen kosten meer tijd dan gedacht, geeft een gemeentewoordvoerder aan. Dit tijd is vooral nodig voor overleg en procedures. “De omgevingsvergunning - nodig voor de verbouwing - komt volgens week waarschijnlijk in de krant. De wijziging van het bestemmingsplan volgt daarna.” Daarna heeft ieder zes weken de tijd om bezwaar te maken.

Op een ander vlak gebeurt er ook het nodige rond de opvang. “We zijn doende de klankbordgroep op te zetten en de eerste bijeenkomst te organiseren.” De gemeenteraad hecht veel waarde aan deze

overleggroep met voornamelijk buren van de opvang. Ook is er volgens de woordvoerder overleg met de zogenaamde maatschappelijke partners, die de komst van de statushouders willen ondersteunen. Bijvoorbeeld mensen en organisaties die taalles willen verzorgen. Het is de bedoeling dat deze in de startblokken staan als de nieuwkomers komen. De woordvoerder noemt 'eind mei' daarvoor als meest waarschijnlijk moment.

 Gerelateerd