Vluchtelingenwerk verhuist naar meer mogelijkheden

08-04-2016 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - Stichting Vluchtelingenwerk, afdeling Schiedam, verhuist. De organisatie die vluchtelingen ondersteunt bij de opbouw van een bestaan in de stad, hoeft er de verhuisauto niet voor te bestellen: ze verhuist van 's-Gravelandseweg 557 naar 's-Gravelandseweg 565.

Van inwoning bij Stichting Welzijn Schiedam naar een eigen onderkomen in het voor een groot deel leegstaande pand waar ooit ANWB en Sociale Dienst gevestigd waren. Vluchtelingenwerk krijgt er de beschikking over meer armslag, bijvoorbeeld over vier spreekkamers, waar dat er in het huidige pand twee zijn, zo legt teamleider Maria Kluin uit.

Ook biedt het nieuwe onderkomen Vluchtelingenwerk de mogelijkheid om zelf een inburgeringscursus te gaan aanbieden. Tot dusver moesten 'klanten' van Vluchtelingenwerk hiervoor andere aanbieders zoeken, of naar Vluchtelingenwerk in Vlaardingen of Rotterdam gaan.

Kluin had al eerder willen verhuizen, maar er moest veel geregeld worden in het nieuwe onderkomen. Het pand is volgens haar in handen van twee verschillende eigenaars en staat voor een belangrijk deel leeg. Voor verwarming en luchtcirculatie moesten zodoende aparte voorzieningen worden gecreëerd. Ook is er het nodige vertimmerd om tot een volwaardige voorziening te komen. Voor klanten is het makkelijk dat het nieuwe pand pal bij het oude ligt, aldus Kluin.

De Schiedamse afdeling maakt deel uit van de regionale stichting Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland. Deze ontstond op 1 januari uit een fusie van vier stichtingen, waaronder Vluchtelingenwerk Maasdelta, waaronder de Schiedamse afdeling viel.

Vluchtelingenwerk houdt zich bezig met maatschappelijke en juridische begeleiding van statushouders en andere vluchtelingen, met belangenbehartigen, toeleiding voor wat betreft werk, taal en onderwijs en biedt een scala aan introductie- en integratie-activiteiten. In 2015, zo blijkt het uit jaarverslag, is met de inzet van 131 vrijwilligers, de ontvangst en maatschappelijke begeleiding georganiseerd van 129 vluchtelingen. De gemeente Schiedam moest vanwege de 'taakstelling' vanuit de rijksoverheid afgelopen jaar 137 statushouders huisvesting aanbieden. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers en Vluchtelingenwerk. Dat aantal lag volgens Kluin ongeveer eenderde hoger dan in 2014. Voor 2016 is alleen nog de taakstelling voor het eerste halfjaar bekend: 91 mensen. Daaronder ook de mensen die in de Willem Passtoorsstraat komen wonen. Kluin rekent voor het tweede halfjaar op eenzelfde aantal.

Waar het gaat om introductie en integratie organiseert Vluchtelingenwerk in Schiedam onder meer het project Wegwijs in Schiedam, verschillende groepsactiviteiten (zoals bezoeken aan Schiedamse instellingen, organisaties en monumenten) en contactgroepen, fietsles, een kunstproject, sportgelegenheid, bedrijfsbezoeken, uitjes en gezamenlijke maaltijden. De totale groep 'klanten' waarvoor Vluchtelingenwerk Schiedam zich inzet, is ongeveer achthonderd mensen groot.

 

 

 

Gerelateerd