Voor iedere Schiedammer 85 euro uit Brussel

17-05-2019 Nieuws Redactie

Foto: Ardito


SCHIEDAM - De Schiedammers ontvangen ieder 85 euro subsidie van de Europese Unie. Dat becijferde adviesbureau ERAC in opdracht van de NOS.

Nederland ontving tot nu toe 4,9 miljard euro aan subsidies voor projecten uit de Europese begroting 2014-2020. Dit geld gaat niet naar de inwoners, maar naar zo'n elfduizend verschillende organisaties. De financiële bijdrages vanuit Brussel leveren volgens de onderzoekers 107.000 banen op in Nederland. 227 Daarvan zouden in Schiedam worden ingevuld.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Nederland meer afdraagt aan de EU dan er via de subsidies terugkomen. Flink meer. Vanuit Den Haag gaat er jaarlijks zeven miljard euro naar Brussel.

Bijna de helft van de subsidies is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en gaat naar universiteiten en hogescholen. Ongeveer een kwart gaat naar bedrijven, die met name subsidie ontvangen voor innovatie. Nog eens een kwart gaat naar gemeenten en provincies, voor bijvoorbeeld infrastructurele of maatschappelijke projecten.

De 85 euro per Schiedammer gaat ook naar verschillende instellingen in Schiedam. 38 Procent komt volgens de onderzoekers ten goede aan projecten in onderwijs en voor de arbeidsmarkt. Ruim eenderde gaat naaar economie en innovatie, ruim eenvijfde naar energie.

Overigens boeren de Rotterdammers in deze flink beter. Per inwoner van de Maasstad komt er 490 euro binnen, goed voor ruim 5500 banen. Voor Vlaardingen zijn de cijfers vergelijkbaar met die in Schiedam: 80 euro per inwoner, 216 banen.Gerelateerd