Vragen over extra geld Jenevermuseum

22-09-2015 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - De Fractie Janssen in de Schiedamse gemeenteraad stelt schriftelijke vragen aan B&W over het Jenevermuseum. De raadsleden zetten flinke vraagtekens bij de noodzaak van de extra financiële steun voor het museum.

Vorige week maakte het college bekend dat er een extra subsidie aan de organisatie is toegekend van 75.000 euro. Dit om het museum de mogelijkheid te geven zijn rekeningen te betalen. “De uitleg over de liquiditeitskrapte komt onvolledig over”, concludeert de fractie nu, “terwijl het met enige kennis over bestaande (financiële jaar) rapportages bezijden de waarheid lijkt te zijn.”

Het geldgebrek kent volgens B&W, in een brief aan de raad, verschillende oorzaken. Het is onder meer ontstaan door de kosten die gemaakte zijn voor de tentoonstelling 'Sterke verhalen’. Ook is een deel van de schuld aan de stichting de Gekroonde Brandersketel versneld terugbetaald en heeft het museum een lening verstrekt aan de stichting Jeneverlogies. Verder zorgt het vertrek van voormalig directeur Alwine van Winsen voor extra kosten.

De Fractie Janssen signaleert dat het museum over 2014 een verlies rapporteerde van dertigduizend euro. Ook de afwikkeling van het vertrek van de directeur kan volgens de fractie de hoogte van de noodzakelijke financiële hulp van de gemeente niet verklaren. “Een contractuele tegemoetkoming, bijvoorbeeld na mediation, in één, twee of drie maandsalarissen en eventuele tegemoetkoming in gemaakte (advocaat)kosten of andere kosten kan ons inziens niet leiden tot geslaakte roep op financiële bijstand.” Ook de lening aan de vorig jaar geopende bed & breakfast Jeneverlogies kan nooit zo zwaar op de begroting drukken, stellen de vragenstellers. “Op deze schuld (eind vorig jaar € 14.281,- groot - red.) wordt naar verluidt maandelijks afgelost.” Fractie Janssen schat de schuld eind dit jaar op € 8.000,- .

De fractie stelt in haar vragen ook de onduidelijkheid over het personeelsbestand en de inrichting van het bestuur - van twee stichtingen: het Nationaal Jenevermuseum en De Gekroonde Brandersketel - aan de orde. Deze zorgt voor een 'onwenselijke bestuurlijke verwevenheid', aldus de vragenstellers, 'wat in voorkomende gevallen bij soortgelijke constructies niet zelden heeft geleid tot malversaties of zelfs fraude’.Gerelateerd