Vrij reizen voortaan alleen voor ouderen

12-09-2018 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - Schiedammers onder de 65 jaar met een laag inkomen kunnen na 1 oktober niet langer gratis reizen met het openbaar vervoer.

Burgemeester en wethouders besloten de huidige regeling aan te passen. Tot 1 april 2019 houden 65-plussers met een laag inkomen het 'vrij reizen'. Andere gebruikers van de regeling moeten wachten op een alternatieve regeling waarmee het college de komende maanden wil komen.

Sinds juli 2015 kunnen alle Schiedammers met een laag inkomen vrij reizen binnen het netwerk van de RET. De gemeente betaalde de RET hiervoor een vast bedrag. De regeling was een succes, met een veel hoger dan ingeschat gratis gebruik van het ov. Dusdanig dat dit het Rotterdamse ov-bedrijf te gortig werd; Schiedam zou voor een voortzetting van de regeling fors meer moeten betalen.

"Het college heeft daarom besloten dat vanaf 1 oktober alleen 65-plussers met een laag inkomen in aanmerking komen voor de regeling", zo stelt B&W vandaag. Het college streeft ernaar de regeling voor deze doelgroep zonder onderbreking voort te zetten. In eerste instantie tot april. "Het college komt voor het einde van het jaar met een plan voor een doelgroepgericht lokaal vervoersmodel voor de periode na april 2019", aldus B&W.

Andere gebruikers van de regeling zullen over enkele weken of weer moeten gaan betalen voor hun bus, tram en metro. Of de fiets pakken. B&W wijst op dat alternatief voor ov, met name de gunstige gevolgen van fietsen voor de gezondheid. "Voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens is dit jaar de regeling ‘een fiets voor iedereen’ van start gegaan, waarmee zij een goede opgeknapte fiets kunnen krijgen. Een uitbreiding van deze regeling, waarbij ook volwassenen in aanmerking komen voor een fiets, is in voorbereiding. "

Daarnaast biedt Stroomopwaarts cliënten ondersteuning in hun mobiliteit als dit vanwege hun re-integratie of opleiding nodig is. Ook Argos Mobiel en Regiotaxi kunnen in een aantal gevallen goede alternatieven zijn.

 


Gerelateerd