Vrijspraak voor plaatsers peilzender auto Verver

24-04-2018 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - Een man en een vrouw uit Vlaardingen zijn vandaag door rechter André Coumans vrijgesproken van strafvervolging. Justitie verdacht hen van het plaatsen van een zender onder de auto van Gerard Verver, echtgenoot van de Schiedamse oud-burgemeester Wilma Verver.

Tegen de 36-jarige man en zijn 67-jarige moeder was zestig uur werkstraf en dertig dagen hechtenis geëist. Maar de rechter stelde dat het artikel op basis waarvan het Openbaar Ministerie de twee wilde vervolgen, niet van toepassing is.

De rechter vindt wel dat de twee de fout in zijn gegaan met het plaatsen van een peilzender onder de auto Verver. Dat deden de twee om de woon- of verblijfplaats van het gezin Verver te achterhalen. Die kennis zou het voor bouwbedrijf Van den Tempel, waar hun echtgenoot en vader werkte, makkelijker maken geleden schade te verhalen op de familie Verver.

De rechter stelde dat de verdachten zich tijdens de zitting 'schuldbewust' toonden. Ook Wilma Verver sprak op de zitting: "Door aangeefster is op zitting op indrukwekkende wijze duidelijk gemaakt welke impact de gedragingen hadden op haar en haar gezin", aldus de rechter. Die stelde ook dat de tenlastelegging, in dit geval op grond van artikel 139d van het Wetboek van Strafrecht, niet correct was. "De geplaatste track & tracekastjes, alsmede de ontvangende telefoon en computer, behoorden verdachten toe. En ook het door de track & tracekastjes verzonden GSM-signaal ging geheel buiten aangeefster om. Artikel 139d van het Wetboek van Strafvordering ziet op een afluisteren, aftappen of opnemen van 'een gesprek, telecommunicatie of andere gegevensoverdracht of andere gegevensverwerking door een geautomatiseerd werk' van een derde, het slachtoffer. Daarvan is in de voorliggende casus dus geen sprake."

En: "Wellicht dat een vervolging op de voet van een ander artikel tot een andere uitkomst had kunnen leiden. Maar zeker is dat niet. Mogelijk is er géén wettelijk bepaling toegesneden op deze casus. Het is echter niet aan de rechter om, louter vanwege de wenselijkheid van een bepaalde uitkomst, de grenzen van de wet op te rekken en te overschrijden. In die gevallen is de wetgever aan zet."

Gerelateerd