Wat kost de inrichting van een woning?

30-05-2016 Nieuws Redactie

SCHIEDAM – De VVD-fractie in de Schiedamse gemeenteraad wil weten hoe hoog de Schiedamse bijdrage is in de kosten van inrichting van woningen van vluchtelingen die zich in de stad vestigen.

De liberale volksvertegenwoordigers geven daarmee een lokaal vervolg aan de recente berichten in de media over de grote verschillen tussen de ondersteuning die gemeenten geven. Een vergelijking tussen steden en dorpen in Noord-Brabant leert dat vluchtelingen die in Oisterwijk terechtkomen, 10.000 euro voor een inboedel krijgen, als het een gezin met twee kinderen betreft. Grotere gezinnen ontvangen een hoger bedrag. In Boekel geeft de gemeente niet meer dan 3500 euro voor een huishouden van vier personen. Alleenstaanden krijgen in Oisterwijk 7373 euro en in Boekel 2200 euro.

De gemeente Schiedam financiert de kosten die gemaakt worden ten behoeve van de inrichting van woningen voor statushouders. De fractie van de VVD is benieuwd hoe hier in Schiedam mee wordt omgegaan. Zo vraagt zij zich af of er gekeken wordt naar het vermogen van de zogenaamde statushouders (vluchtelingen die mogen blijven) om huisraad op eigen kracht te financieren. En het bedrag dat Schiedam beschikbaar stelt, is dat een gift of een lening? Wordt een bedrag beschikbaar gesteld, of gaat het ook om honorering in natura? En als meubelen, vloerbedekking en raambekleding beschikbaar wordt gesteld, is er dan wellicht samenwerking denkbaar met de verschillende kringloopwinkels die Schiedam kent? En als laatste: wat gebeurt er als de statushouders de stad verlaten?

 

 Gerelateerd