Werk aan Delftse Schie op schema

12-04-2018 Nieuws Redactie

Verbeelding hoe de nieuwe vaarweg (rechts) er uit gaan zien; links de 'originele' Delftse Schie - in de verte maakt het water daar een scherpe bocht naar rechts, naar Schiedam

SCHIEDAM - Het werk aan de Delftse Schie vordert gestaag. Omdat bij het project van de provincie Zuid-Holland ook Schiedam betrokken is, werd wethouder Alexander van Steenderen gisteren tijdens een werkbezoek bijgepraat over de werkzaamheden.

Hij ging samen met gedeputeerde Rik Janssen, hoogheemraad Marcel Houtzager en rayondirecteur Jenny Fix ter plekke een kijkje nemen. De verwachting is dat het werk - in oktober 2016 begonnen - begin volgend jaar wordt afgerond.

De Delftse Schie wordt afgesneden door een nieuwe vaargeul van ongeveer achthonderd meter lengte te graven, dichter om bedrijvenpark Rotterdam Noord-West, tussen de beide bruggen die het bedrijventerrein ontsluiten. Dat vermijdt voor schepen vanuit de Delfshavensche Schie twee haakse, hinderlijke bochten, aldus de provincie. Het project 'Bochtafsnijding Delftse Schie' bestaat behalve uit het aanleggen van een nieuwe vaarweg, uit de aanleg van een vaste noordelijke oeververbinding naar eiland dat door het graven ontstaat, en de aanleg van vijftienhonderd meter natuurvriendelijke oever met een vispaaiplaats.

Gerelateerd