Wijkkranten krijgen geen voorrang bij communicatie

22-11-2019 Nieuws Kor Kegel

Rotterdam The Hague Airport

SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders van Schiedam vinden het niet nodig om te kiezen uit de verschillende mogelijkheden tot communicatie met de bevolking. Er kwam vanuit de beweging die zich inzet tegen vliegtuiglawaai een verzoek om de inwoners te informeren via buurt-, wijk- en verenigingskrantjes, maar het college van B & W wijst op de andere inspanningen die er zijn om de bevolking op de hoogte te houden.  

Berichten worden verspreid via het Nieuwe Stadsblad en de lokale nieuwssites, waaronder Schiedam24. Ook is de website van de gemeente onlangs uitgebreid met een pagina die voorziet in actuele informatie over de ontwikkelingen rond Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Op die pagina staan verwijzingen naar andere relevante websites, waardoor iedere Schiedammer zich op elk moment kan informeren. “Als zich belangrijke beslismomenten voordoen, organiseert de gemeente daarnaast informatiebijeenkomsten (Het Stadserf), die tijdig worden aangekondigd. Verder gaan wij ook de wijken in”, zegt het college. 
Om bij het voorbeeld van RTHA te blijven: de betrokken ambtenaar geeft tweemaal per jaar een presentatie over de ontwikkelingen in de luchtvaart. Hij doet dat in het wijkoverleg van Woudhoek en Spaland-Sveaparken.  

Wethouder Jeroen Ooijevaar is daarnaast altijd bestuurlijk aanwezig bij de Commissie Regiobaal Overleg (CRO), welke vergaderingen worden voorbesproken met de twee bewonersvertegenwoordigers van de gemeente Schiedam, John Witjes en Henk Lamphen. Daarnaast heeft de gemeenteraad de klankbordgroep RTHA ingesteld, bestaande uit raadsleden met dit dossier in hun portefeuille. Ook hierbij zijn Witjes en Lamphen als adviseur aanwezig. Het college van B & W: “De bewoners worden door ons — via de bewonersvertegenwoordigers — actief bij dit dossier betrokken. Voor vragen, informatie en uw inbreng kunt u zich dus ook richten tot deze twee vertegenwoordigers van de bewoners, al blijft de deur naar het college open staan.”

“Wij zijn van mening dat wij onze inwoners op deze manier voldoende informeren. Zij hebben de gelegenheid om op elk gewenst moment die informatie tot zich te nemen. Buurt-, wijk- en verenigingskrantjes kunnen hierop overigens een mooie aanvulling zijn. Wij vertrouwen er echter op dat de uitgevers hiervan in staat zijn om zelf voor hun lezers relevante artikelen te schrijven.” 
“Samenvattend zijn wij van mening dat de gemeente Schiedam alert is op het dossier luchtvaart/RTHA, dat wij initiatieven nemen in het belang van de inwoners van Schiedam én dat wij onze inwoners hierover voldoende informeren.”