Woonplus gaat kantoor houden in s'Maak

20-12-2021 Nieuws De Schiedammer Online


SCHIEDAM - De kantoorruimte in gebouw s'Maak in Schiedam-Oost zal in gebruik worden genomen door Woonplus. De woningcorporatie wil haar huidige kantoor aan de Valeriusstraat in Groenoord verplaatsen naar de 'Kop van de Singel'.

In 2020 is door de gemeente besloten om, naar aanleiding van een marktconsultatie, de ontwikkelcombinatie Blauwhoed te selecteren voor een nadere uitwerking van het door deze projectontwikkelaar voor deze locatie tegenover het station Schiedam-Centrum ontwikkelde plan s’Maak. De plannen voorzien in een woongebouw met 79 woningen, met aanvullend 2.000 m2 aan kantoorruimte. Deze kantoorruimte zal in gebruik worden genomen
door Woonplus, zo laat burgemeester Lamers in een brief aan de gemeenteraad weten.

De brief heeft als onderwerp 'Voorontwerp-bestemmingsplan Kop van de Singel'. De locatie Kop van de Singel is in de Woonvisie van de gemeente opgenomen als één van de ontwikkelprojecten binnen het project Schiedistrict. Het project is tevens onderdeel van de visie Stationsomgeving die door de gemeenteraad op 2 november is vastgesteld.

De burgemeester schrijft: "Om de ontwikkeling van de locatie Kop van de Singel mogelijk te maken dient het geldende bestemmingsplan te worden herzien. Op 14 december hebben we besloten om het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Kop van de Singel’ vast te stellen en dit vrij te geven voor het wettelijk verplicht vooroverleg met bestuurlijke partners en andere stakeholders. Gelijktijdig zal het plan voor inspraak worden vrijgegeven."

De burgemeester noemt in de brief enkele aandachtspunten inzake de komst van s'Maak. "De bestaande parkeerplaatsen die door bewoners worden gebruikt, en die vanwege deze ontwikkeling verdwijnen, worden in de directe omgeving gecompenseerd. Voor het speelveld dat verdwijnt zijn een aantal mogelijke alternatieven in de omgeving verkend, die als onderdeel van de ontwikkeling nader zullen worden uitgewerkt samen met omwonenden en jongeren."Gerelateerd