Woonplus krijgt nieuw overleg voor huurdersbelangen: HOW

11-12-2017 Nieuws Kor Kegel

SCHIEDAM – Niet langer het SOBO, maar een nieuwe organisatie zal met ingang van januari de belangen behartigen van de huurders van Woonplus Schiedam. Dat is het gevolg van veranderde wetgeving. Het Schiedams Overleg Bewonersorganisaties (SOBO) houdt zich met veel meer belangenbehartiging bezig dan alleen die van de huurders van Woonplus, want de bewonersverenigingen in Schiedam komen op voor alle wijkbewoners. Het moet nu zo worden dat er een belangenbehartiger komt, die uitsluitend de huurders van Woonplus vertegenwoordigt.

Voortaan worden de jaarlijkse prestatieafspraken gemaakt tussen de gemeente Schiedam, Woonplus en de nieuwe Huurdersbelangenorganisatie Woonplus, afgekort tot HOW. Er zijn zes bestuursleden voorgedragen voor HOW, drie door het SOBO en drie door Woonplus; het zijn mannen en vrouwen van uiteenlopende leeftijden. Voorzitter is Theo Schoenmakers. Deze oud-wethouder van Schiedam is al tientallen jaren huurder van de corporatie.

Woonplus is met de kandidaat-bestuursleden van HOW druk in gesprek, onder meer over de statuten. De Schiedamse woningcorporatie met twaalfduizend huurwoningen en honderd werknemers is van plan om in januari meer bekendheid te geven aan deze verandering in de huurdersparticipatie.

Woonplus liet al in september 2016 weten niet meer te willen samenwerken met het SOBO in zijn huidige vorm. Dat had ermee te maken dat het SOBO niet alleen Woonplus-zaken oppakt, maar daarnaast ook belangen van overige huurders en Schiedammers met een koopwoning behartigt.

Dat dilemma was niet nieuw. Al bij de start van het SOBO was er een kwart eeuw geleden discussie of de Schiedamse huurders afdoende vertegenwoordigd zouden zijn door een stedelijk overleg van bewonersverenigingen die ook voor niet-huurders en wijkbelangen opkomen. Omdat enkele bewonersverenigingen destijds sterke werkgroepen hadden voor huurdersbelangen, werd het SOBO door de Woningbouwvereniging Schiedam (WBS) en Woningstichting Noordvest erkend als gesprekspartner. Dat bleef zo na de fusie van de WBS en Noordvest in 1999. Maar de tijden zijn veranderd. Op grond van de in 2015 herziene Woningwet en de Overlegwet vond Woonplus het beter om een eigen huurdersorganisatie op te richten.

HOW werkt zelfstandig, maar wordt wel een belangrijke samenwerkingspartner van het SOBO. De nieuwe huurdersorganisatie kan een beroep doen op de ondersteuning en het advies van SOBO-medewerkers. Het SOBO heeft dit jaar meegedacht over de vorming van HOW vanuit het idee: “Samen staan we sterk voor tevreden huurders!”

Toch is dat opmerkelijk. De oprichting van HOW betekent dat het SOBO de jaarlijkse donatie van Woonplus à raison van 160.000 euro kwijtraakt. Volgens plaatsvervangend SOBO-voorzitter Albert Bons heeft dat geen consequenties voor de professionele bewonersondersteuners, want dezen zijn als ambtenaar in dienst van de gemeente Schiedam en zijn bij het SOBO gedetacheerd.

Wel zal het SOBO zichzelf veranderen, zegt Albert Bons, tevens voorzitter van de bewonersvereniging Schiedam-Zuid (BVSZ). Het SOBO zal naast de algemene belangenbehartiging van wijkbewoners in heel Schiedam zich nadrukkelijker richten op de belangen van huurders van particuliere woningen, eigenaar-bewoners en verenigingen van eigenaren (VvE’s).Gerelateerd