Wrakingskamer behandelt nieuwe Verver-zaak achter gesloten deuren

19-06-2017 Nieuws Kor Kegel

Wrakingskamer behandelt nieuwe Verver-zaak achter gesloten deurenWilma blijft aandacht trekken met haar juridische stappen

SCHIEDAM – Morgen om drie uur komt de wrakingskamer van de Rotterdamse rechtbank in zitting bijeen, omdat de Schiedamse oud-burgemeester Wilma Verver-Aartsen en haar man Gerard ditmaal in het geweer zijn gekomen tegen een rechter, mr. Vincent de Winkel.  

De zaak wordt achter gesloten deuren behandeld. Doorgaans zijn de zittingen van de wrakingskamer openbaar voor publiek, tenzij er informatie op tafel kan komen uit eerdere en andere rechtszaken die in beslotenheid zijn behandeld. En dat is hier het geval. Op maandag 16 januari was er een besloten verhoor van Gerard Verver. Dat ging over het onderzoek van de curator naar diens inkomsten en uitgaven. De curator wil daar meer van weten in verband met het faillissement van de Ververs.  

Rechter De Winkel behandelt de weigerachtigheid van Gerard Verver om openheid te geven omtrent diens verdiensten (salaris) met zijn fysiotherapiepraktijk in Harderwijk. Dat doet de rechter op verzoek van curator mr. Kees van den Bergh. Deze begrijpt niet hoe het echtpaar, dat moet rondkomen van 1400 euro, zich de huur van een luxe woonboerderij in Voorst kan permitteren. Die huur komt op 2050 euro. Er moeten dus onbekende inkomsten zijn – of giften. Hun zoon Ivo heeft een paar keer de huur betaald. Maar dat geld had volgens curator Van den Bergh in de boedel moeten komen, zodat het opeisbaar was geweest in verband met de vereffening van de torenhoge schulden van de Ververs.  

Wilma en Gerard hebben nu mr. De Winkel gewraakt. Ze verdenken hem van partijdigheid en willen dat hij opzij gezet wordt. De wrakingskamer bestaat uit drie andere rechters, die daar morgenmiddag na het horen van de partijen direct een besluit over nemen. De Winkel piekert er niet over een stapje opzij te doen. Hij heeft Gerard Verver enige tijd gegund om alsnog openheid van zaken te geven en De Winkel vindt dat hij in alle objectiviteit een oordeel heeft geveld. Blijft Gerard Verver halsstarrig, dan riskeert deze een celstraf van maximaal een jaar.  

Maar de Ververs roeren zich ondertussen ook in een andere zaak. Ze hebben hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak in kort geding van de voorzieningenrechter, mr. Petra de Bruin in Rotterdam. Zij bepaalde vorige maand dat de familie Verver de boerderij in Voorst moet verlaten.
Het hoger beroep van de Ververs zal dienen in Den Haag. Een datum is nog niet bekend.

Reacties