Zeker 190 Schiedammers slachtoffer in Toeslagenaffaire

16-02-2021 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - Zeker 190 Schiedammers zijn slachtoffer in de Toeslagenaffaire. Burgemeester Cor Lamers gaat ervan uit dat het er mogelijk zelfs meer zijn omdat nog niet iedereen zich bij de Belastingdienst heeft gemeld.

Dat de toeslagaffaire buitengewoon ontwrichtend is geweest voor het leven van heel veel onschuldige mensen is inmiddels overduidelijk. De 30.000 enro die het kabinet aan alle gedupeerden heeft toegezegd zal niet in alle gevallen voldoende zijn om hun problemen op te lossen. Het Schiedamse college van burgemeester en wethouders vindt dat deze mensen zo snel mogelijk hulp moeten ontvangen om hun leven weer op orde te krijgen.

Stroomopwaarts heeft de opdracht gekregen om een meldpunt in te richten om de gedupeerden uit de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam te
ondersteunen. Op 19januari 2021 is Stroomopwaarts gestart met het meldpunt gedupeerden kindertoeslagaffaire en is er een communicatiecampagne ingezet waarin gedupeerden die hulp nodig hebben, worden opgeroepen zich te melden. Afhankelijk van de gegevens en aantallen gedupeerden zal Stroomopwaarts hen binnen afzienbare tijd, en hij voorkeur telefonisch, benaderen en wijzen op het ondersteuningsaanbod van de gemeente.

,,Voor nu bieden we waar nodig bijstand en ondersteuning aan de gedupeerden waarbij we de komende tijd zullen nagaan wat dit voor de gemeente betekent'', zo laat burgemeester Lamers aan de gemeenteraad weten. ,,Het gaat hierbij niet alleen om financiële ondersteuning, maar ook om het begeleiden van de gedupeerden. Ook signaleren we dat de gedupeerden door de toeslagenproblematiek hun huurwoning uit moesten en nu in
particuliere huurwoningen wonen. Het is mogelijk dat zij zich weer gaan melden hij de woningstichting Woonplus voor een sociale huurwoning. Dat verhoogt de druk op de woningmarkt voor dit soort type woningen.''Gerelateerd