Zero tolerance bij jaarwisseling

22-12-2018 Nieuws Kor Kegel

Schiedam heeft 33 locaties met een vuurwerkverbod, dus kijk uit waar je afsteekt!

SCHIEDAM – Tijdens de jaarwisseling hanteert burgemeester Cor Lamers een nultolerantiebeleid. Geweld tegen hulpverleners wordt hard aangepakt, ook het belemmeren van de hulpdiensten. De burgemeester kondigt dat aan in de aanhef van zijn jaarlijkse brief aan de gemeenteraad over het beleid rond Oud & Nieuw.  

Het uiteindelijke doel blijft ook ditmaal een ordelijk verloop van de jaarwisseling. Met een gerichte inzet van de politie en Toezicht & Handhaving worden verstoringen van de openbare orde tegengegaan. Onveilige situaties zullen optimaal worden voorkomen. Burgemeester Lamers spreekt van multidisciplinair optreden om overlast te voorkomen. Preventieve maatregelen horen daarbij. “Zo zullen wij de bij ons bekende raddraaiers een waarschuwingsbrief of een preventieve last onder dwangsom sturen”, schrijft Lamers. 
“We zullen er ook voor zorgen dat brandbaar materiaal wordt verwijderd en dat prullenbakken en ondergrondse containers worden afgesloten. Zo zullen wij ook kort na de kerst al beginnen met het inzamelen van kerstbomen. Een andere maatregel die al enkele jaren effectief is gebleken zal worden voortgezet: vreugdevuren, vuurtonnen en kerstboomverbrandingen zijn in Schiedam verboden.”  

In het multidisciplinaire team zitten net als vorig jaar de brandweer, Irado en een crisismanager van de gemeente. Het team is de laatste drie dagen van het jaar alert. Door die krachtenbundeling kan snel en effectief worden ingegrepen bij incidenten. Politie en Toezicht & Handhaving zijn in de periode voorafgaand aan Oud & Nieuw extra alert op het vroegtijdig afsteken van vuurwerk en daarbij maken ze gebruik van moderne technische middelen: het vuurwerkdetectiesysteem. 
Voor extra toezicht wordt er op Oudejaarsavond tot vier uur ’s nachts een beveiligingsbedrijf ingezet. De beveiligers staan in rechtstreeks contact met de hulpdiensten en ze zien toe op gemeentelijke panden, scholen, kinderdagverblijven en speeltoestellen om vernielingen te voorkomen.  

In alle stadsdelen zijn bij het wijkoverleg vrijwilligers gevraagd om als ‘ogen en oren’ op te treden. De gemeente benadert hen tussen Kerst en Oud & Nieuw dagelijks met de vraag of er onregelmatigheden in hun wijk zijn. Op sommige locaties worden extra camera’s geplaatst, tijdelijk.  

Het is nu kerstvakantie, maar in de afgelopen weken hebben alle scholieren vuurwerkles gekregen. De meeste ongelukken met vuurwerk worden veroorzaakt doordat het vuurwerk verkeerd wordt aangestoken en hulpmiddelen niet worden gebruikt. Vuurwerkles houdt waarschuwingen in tegen onveilig gebruik van zwaar en illegaal vuurwerk. Er zijn op de scholen vuurwerkbrillen uitgedeeld. 
Burgemeester Lamers heeft net als vorig jaar 33 vuurwerkvrije zones ingesteld. Hij heeft niet de bevoegdheid om voor de hele gemeente een vuurwerkverbod af te kondigen, maar op deze manier probeert hij het mogelijke te doen. Het aantal verkooppunten van vuurwerk is in Schiedam beperkt tot zes.  

Cafés mogen in de nieuwjaarsnacht open blijven tot vier uur uiterlijk, maar zij moeten zich wel vooraf melden om ontheffing te krijgen van de normale sluitingstijden.  

Voorafgaand aan de jaarwisseling zamelt Irado extra het afval in. Bouwafvalcontainers mogen niet op de openbare weg staan, want dat geeft risico’s. Ter voorkoming van vreugdevuren worden ook nu meteen na de Kerst weer kerstbomen ingezameld. Direct na de jaarwisseling gaat Irado aan de slag om de doorgaande routes en de meest vervuilde plaatsen op te ruimen. De dagen erna volgt de rest van de stad. Burgemeester Lamers: “Wij ondersteunen, samen met Irado, de acties van Nederland Schoon om onze inwoners aan te moedigen zo veel mogelijk vuurwerkafval zelf op te ruimen.”  

Nog een aardigheidje zit er in het slot van zijn brief. Het Nationaal Vuurwerk vindt voor de twaalfde keer plaats in Rotterdam. In de omgeving van de Erasmusbrug wordt 2019 ingeluid met de grootste vuurwerkshow van Nederland. Cor Lamers: “Ook dit jaar kunnen bezoekers gratis gebruik maken van de metro tijdens het evenement.”