Zeventig procent instemming met 'van gas los' is niet nodig

21-03-2021 Nieuws Kor Kegel

Pascal van Kraaij: de omschakeling zou op vrijwillige basis zijn

SCHIEDAM – Als er flats zijn in Groenoord waar minder dan zeventig procent van de bewoners instemt met overschakeling van aardgas op elektriciteit, dan kan het toch zijn dat de flats van het gas af gaan.  

Dat blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van Maarten Reuderink en Pascal van Kraaij, de twee gemeenteraadsleden van de Ouderenpartij Schiedam. Het college schrijft: “Van het gas af gaan is een nationale doelstelling voor 2050, waar ook de woningcorporaties aan gebonden zijn. Het college kan niet bevestigen dat flats waar geen zeventig procent instemming wordt behaald, niet van het gas af gaan. Het college voelt zich terdege verantwoordelijk om het transitieproces op een duurzame, transparante en betaalbare manier te laten verlopen voor alle betrokkenen.”  

Reuderink en Van Kraaij hadden hun vragen nu juist gesteld omdat eerder zowel bij bewoners als bij de gemeenteraad nadrukkelijk de indruk was gewekt dat zeventig procent van de bewoners moet instemmen voordat er van het gas af wordt gegaan. “Wethouder Ooijevaar heeft altijd nadrukkelijk betoogd dat het bij dit proces om vrijwilligheid zou gaan”, aldus het duo van de Ouderenpartij.  

Aanleiding tot hun vragen aan het college was niet zozeer dat er een geschil was ontstaan tussen het Collectief Groenoord en woningcorporatie Woonplus als wel dat de advocaat van Woonplus, Vulpen, vorige maand aan de bewoners schreef dat het project ‘Groenoord van gas los’ ook doorgaat als er geen meerderheid van zeventig procent is. Volgens de Ouderenpartij schetste de advocaat hiermee een foutief beeld. Reuderink en Van Kraaij vroegen het college om dat beeld te corrigeren, maar dat doet het college dus niet. 

Kort nadat ze hun vragen hadden gesteld, zegde het Collectief Groenoord het vertrouwen op in de directeur van Woonplus, Emile Klep. Het college zegt het te betreuren dat er een geschil is ontstaan tussen de bewoners en de corporatie. Het college gaat ervanuit dat Woonplus zich zal inspannen om de relatie met het Collectief Groenoord te verbeteren en ook dat Woonplus zijn huurders op inhoudelijke gronden probeert te overtuigen om in te stemmen met de voorgestelde woningverbetering en de aansluiting op het warmtenet.  

Het college blijft buiten het conflict. Het betreft hier een kwestie tussen huurders en verhuurder, waarmee de gemeente geen bemoeienis heeft. Het huurrecht regelt onder welke voorwaarden een verhuurder verbeteringen mag aanbrengen en wat dan de positie van de huurder is. Bij een geschil is het aan de rechter om te bepalen wie er in het gelijk wordt gesteld, schrijft het college.