Zeventig vluchtelingen vanaf donderdag in Vlaardingen

23-10-2021 Nieuws Redactie/Vlaardingen24

Hier komt het schip te liggen


VLAARDINGEN - Naar verwachting zijn vanaf komende donderdag zeventig asielzoekers acht weken te gast in Vlaardingen. Zij worden opgevangen in een hotelschip in de Buitenhaven aan de Oosthavenkade (tegenover de Pelmolen).

De afgelopen dagen heeft de gemeente Vlaardingen gewerkt aan het realiseren van de opvangmogelijkheid. "Er zijn gesprekken gevoerd met de rederij die het hotelschip kan leveren en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Met het COA is ook een bestuursovereenkomst gesloten om de gemaakte afspraken, waaronder de voorwaarden die de gemeenteraad heeft gesteld, vast te leggen", aldus de gemeente.

Het is de bedoeling dat de rederij het hotelschip morgen al afmeert aan de kade. "Het COA treft hierna samen met de gemeente voorbereidingen om de opvang mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van bemanning/beveiliging, stroomvoorziening, medische zorg en maaltijdverzorging." Ook maken het COA, de veiligheidsdiensten en de gemeente afspraken over taakverdeling en verantwoordelijkheden om de overlast voor de omgeving te voorkomen. 

"Welke vluchtelingen Vlaardingen precies mag verwelkomen is nog niet duidelijk. Dat is namelijk afhankelijk van de instroom bij het COA. Het gaat in ieder geval om vluchtelingen (en geen statushouders) die niet uit veilige landen komen. Dit is conform de voorwaarden die de gemeenteraad aan het college mee heeft gegeven in de aangenomen motie van donderdag 14 oktober."

De gemeente Vlaardingen organiseert samen met het COA een inloopbijeenkomst om omwonenden en ondernemers te informeren. Omwonenden hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen via een bewonersbrief.Gerelateerd