Zoetwaterfabriek over verkiezingen heen tillen?

05-03-2019 Nieuws Kor Kegel

De Groote Lucht krijgt een fabriek om het gezuiverde rioolwater extra te reinigen, zodat het in het oppervlaktewater van Delfland kan terugkeren

VLAARDINGEN – Dat de Zoetwaterfabriek bij De Groote Lucht er niet moet komen, dát zegt de Algemene Waterschapspartij niet. Maar het project wordt bijna tweemaal zo duur als vier jaar geleden werd geraamd en de AWP wil absoluut voorkomen dat de waterschapsheffing voor de inwoners van Delfland omhoog gaat. Daarom pleit de partij ervoor om de besluitvorming over de verkiezingen van woensdag 20 maart heen te tillen.

Uit het persbericht van de Algemene Waterschapspartij (AWP) blijkt niet welk besluit dan uitgesteld zou moeten worden. De partij spreekt zich niet uit of hij na de waterschapsverkiezingen tegen een duurdere Zoetwaterfabriek zal zijn of toch vóór, mits de waterschapsbelasting niet zal stijgen als gevolg van een hogere uitgave. Omdat de AWP geen standpunt inneemt, lijkt het in deze verkiezingscampagne vooral een signaal dat de fracties in de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland goed op de centen moeten letten.  

Nou ja, centen… De coalitie van VVD, AWP, CDA, Water Natuurlijk en Bedrijfsgebouwd besloot kort na de verkiezingen van 2015 dat de Zoetwaterfabriek 4,1 miljoen euro mocht kosten. Maar volgens de nu verkiesbare AWP-kandidaat Poul de Haan is de raming gestegen naar 5,6 miljoen euro plus nog 2,3 miljoen voor een extra zandfilter. Totaal: 7,9 miljoen euro. “Dat is bijna twee keer zo veel als eerst geraamd en gewoon heel veel geld! Verder is de Zoetwaterfabriek niet uit te breiden zonder weer opnieuw een grote investering”, zegt Poul de Haan in het persbericht van de AWP.  

De Groote Lucht is de rioolwaterzuivering nabij het Vlaardingse Oeverbos Lickebaert. Hier wordt het afvalwater van Schiedam, Maassluis en Vlaardingen gezuiverd en vervolgens geloosd op Het Scheur, zoals het water tussen de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg hier officieel heet. Het Hoogheemraadschap van Delfland wil het gezuiverde rioolwater (effluent) voor een kwart extra nazuiveren, zodat ook medicijnresten en de allerlaatste voedingsstoffen zoals nitraat en fosfaat eruit worden verwijderd. Dat extra gezuiverde water wordt dan niet meer op Het Scheur geloosd, maar het wordt vanaf 2021 gebruikt om de Krabbeplas door te spoelen. Dan krijgt de blauwalg daar geen kans om te groeien en is er ’s zomers geen zwemverbod meer nodig. Dat is plezierig voor de recreanten uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis die dan in de plas verkoeling kunnen zoeken.

Het extra gezuiverde water wordt niet direct naar de Krabbeplas gevoerd, maar via de Waterharmonica, een complex van moerassige watertjes waar het water aan natuurlijke kwaliteit herwint voor het in de zwemplas komt.

Poul de Haan vindt het jammer dat het extra schone zoete water straks alleen gebruikt wordt voor het blauwalgvrij houden van een zwemplas voor een gering aantal mensen. “Het zou mooi zijn om de gehele uitstroom te gebruiken om het Delflandse watersysteem aan te vullen en door te spoelen met zoetwater van een hoge kwaliteit”, zegt hij. “Delfland loopt voorop met de ontwikkeling van schoon water uit gezuiverd rioolwater. Met het principe van de Zoetwaterfabriek ben ik het geheel eens, maar de kosten zijn nu nog veel te hoog. En wij willen absoluut voorkomen dat de waterschapsbelasting verder omhoog moet!”  

De Zoetwaterfabriek moet over een paar jaar klaar zijn, dus is er nog tijd voor een risico-review over zo’n grote investering, vindt Poul de Haan. “Verschillende partijen in het algemeen bestuur vroegen om een gate-review, zoals Rijkswaterstaat dat ook doet voor grote projecten, maar het college van dijkgraaf en hoogheemraden wilde haast maken en vond een extra review niet nodig. Als AWP stelden we daarom voor om een pauze in te lassen. Er lopen nu ook elders in het land proeven met het verder zuiveren van gezuiverd afvalwater. Wie weet komen daar nog mooie besparingen uit voort.”  

Hij heeft al vaker gepleit voor een filter om wc-papier uit het rioolwater te vissen. Een daarvoor benodigde vezelfilter op De Groote Lucht kost ongeveer acht ton. Alle papiervezels die je terugwint, gaan niet naar de verbrandingsoven in Dordrecht. Dat scheelt weer CO2. Daar zouden we morgen al mee kunnen beginnen”, zegt hij.  

Poul de Haan staat op de vierde plaats op de kandidatenlijst van de AWP Delfland bij de waterschapsverkiezingen over twee weken. De AWP Delfland doet mee onder het motto ‘niet politiek, wel deskundig’. De AWP is een landelijke waterschapspartij die alleen meedoet aan waterschapsverkiezingen, niet aan andere verkiezingen zoals voor de Provinciale Staten, die overigens op dezelfde dag plaatsvinden.