Zorgen over drangaanpak bij jongeren in problemen

13-08-2021 Nieuws Kor Kegel

Wethouder Corine Bronsveld van Maassluis vindt dat het wijkteam dezelfde ingang moet hebben voor drangaanpak als de jeugdbescherming

SCHIEDAM – Uitspraken van een wethouder in Maassluis hebben geleid tot verontrusting in de Schiedamse gemeenteraad. De fracties van GroenLinks en Van Dijk hebben schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester en wethouders van Schiedam.  

Het gaat om wat een drangaanpak wordt genoemd in de jeugdhulpverlening. De twee fracties zijn bezorgd dat als er in de jeugdhulp een koppeling is met drang of dwang, de mensen die hulp nodig hebben het uit de weg gaan. Als ze ‘zorgmijdend’ zijn, wordt er juist een drempel opgeworpen om hulp of zorg te accepteren, vrezen GroenLinks en Van Dijk. 

Aanleiding zijn uitlatingen van Corine Bronsveld-Snoep, de CDA-wethouder in Maassluis die onder meer jeugdzorg, wijkteam en armoedebeleid in haar portefeuille heeft. Zij liet zich uit over vormen van jeugdhulp, waaraan deelname weliswaar vrijwillig is maar wel met klem wordt geadviseerd. Dat kan het geval zijn als een jeugdhulpverlener zich zorgen maakt om de veiligheid of problematiek van een jongere, maar een dwangmaatregel door de rechter hoopt te voorkomen. De hulpverlener kan dan adviseren om bepaalde dingen anders te doen, maar dat vrijwillige advies kent wel een drang. Wordt het namelijk in de wind geslagen, dan kan het wel zijn dat de rechter eraan te pas komt en dat van dwang sprake zal zijn.  

Tot voor kort werd de drangaanpak uitgevoerd door een gecertificeerde instelling (GI), maar in december nam de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdzorg Rijnmond (GRJR) het besluit om het lokaal te organiseren. Dan zou het een taak kunnen worden voor de wijkondersteuningsteams, zoals Schiedam en Vlaardingen die kennen. Voor Maassluis is er het wijkteam Vraagraak, gevestigd nabij de Koningshoek. 

In januari namen de drie buursteden de beslissing om de lokale drangaanpak gezamenlijk uit te voeren, schrijft wethouder Bronsveld aan de gemeenteraad van Maassluis. Dat kan er volgens GroenLinks en fractie-Van Dijk toe leiden dat wat in Maassluis geldt, ook in Schiedam kan gelden.  

Vraagraak heeft de benodigde specialistische kennis en kunde gedeeltelijk in huis. Voor zo ver dat niet het geval is moeten de medewerkers zich die vaardigheden verwerven. Volgens wethouder Bronsveld is vrijwilligheid niet hetzelfde als vrijblijvendheid. Als de drangaanpak niet helpt, is er een stok achter de deur en kan er sprake zijn van dwang. “We willen borgen dat het wijkteam voor de drangaanpak dezelfde ingangen heeft om jeugdhulp in te schakelen, zoals deze ook voor de jeugdbescherming beschikbaar zijn.” 

GroenLinks en Sun van Dijk willen weten hoe burgemeester en wethouders van Schiedam tegen de drangaanpak aankijken. Ze willen weten hoe drang en dwang zich verhouden tot de Jeugdwet.