Zorgen over verkeersdrukte na realisatie Let's Go West

03-01-2019 Nieuws Kor Kegel

Let's Go West zal extra verkeer aantrekken

SCHIEDAM – In de Distillateursbuurt zijn zorgen gerezen over de verkeerscirculatie in de wijk, nadat het ambitieuze bouwplan Let’s Go West gerealiseerd zal zijn. Die zorgen leven onder meer buurtbewoners, maar tenminste een van hen heeft de zorgen op papier gezet en aan het gemeentebestuur kenbaar gemaakt. Dat is gebeurd binnen de termijn voor het indienen van zienswijzen over het bouwplan.  

Nu al kent de voormalige Slachthuisbuurt veel sluipverkeer, schrijft een bewoner van de Willem Hasekampstraat. Hij maakt dagelijks de verkeersbewegingen mee en voorziet dat er een groot knelpunt ontstaat bij de in- en uitgang van de toekomstige parkeergarage van Let’s Go West. 
Ook de geplande supermarkt zal een extra verkeersstroom aantrekken.  

“Op dit moment is de realiteit dat wij rond filetijd lastig de wijk in- en uitkomen”, schrijft de bewoner. Zowel aan de Vlaardingerdijk als aan de Burgemeester Van Haarenlaan zijn de in- en uitgangen van de Distillateursbuurt overbelast en dat wordt nog erger met al het extra bestemmingsverkeer van de bewoners van Let’s Go West en de klanten van de supermarkt. 
“De parkeernorm van één auto per appartement is een begrijpelijke wens, maar niet realistisch”, verneemt de gemeenteraad. Let’s Go West zal twee woontorens tellen van 51 en 36 meter hoog, met dertig koopappartementen op de bovenste drie woonlagen en 119 (middel)dure huurappartementen eronder. Voorts omvat het plan een brasserie, een versmarkt en fysiotherapie met allerlei sportfaciliteiten op de begane grond.  

De bewoner van de Willem Hasekampstraat gelooft niet dat het openbaar vervoer een redelijk alternatief zal zijn om de parkeerdruk tegen te gaan. “Het openbaar vervoer is nog lang niet in staat om ons op alle plekken te brengen. Twee personen in ons gezin werken in Naaldwijk en Den Haag op locaties die niet bereikbaar zijn zonder de consequentie een deel van de route te lopen, naast een overstap onderweg en een veel langere reis”, schrijft hij. 
“Reizen naar familie verder weg heeft ons geleerd de auto te nemen, omdat de reistijd met OV tweemaal zo lang is en op vier uur uitkomt. En dan nog zijn we niet bij de eindbestemming. Om ons heen horen wij dat mensen de metro niet veilig vinden of überhaupt nooit met het openbaar vervoer gaan. Wij hebben allemaal een OV-kaart, maar dat geldt niet voor de gemiddelde wijkbewoner. Wij zien kinderen van zestien jaar direct rijles nemen. Dat gebeurt denken wij niet met het oog op een OV-toekomst.” 
Voorts klaagt hij over de te hoge snelheid, vooral van het sluipverkeer.  

Eerder kreeg de gemeenteraad een zienswijze van bewoners van de Veeartsweg over het verlies van zon en uitzicht door de geplande hoogbouw. Dat probleem ontstond nadat het bouwplan op verzoek van andere buurtbewoners was gewijzigd, waardoor de hoge en de lagere woontoren werden ‘omgeruild’. Die andere positionering betekent echter dat een echtpaar aan de Veeartsweg er de dupe van wordt. Het paar vreest voor vermindering van de waarde van hun appartement op de zesde etage. Bovendien voorziet het paar een verlies aan privacy door de inkijk van de nieuwe buren op hun balkon en in de woning.  

In het bestemmingsplan Schiedam-West in 2012 werd al rekening gehouden met het bijzondere project Let’s Go West, ontwikkeld door The World is Our Home (WOH), een initiatief van Michiel Versteegh, Annemarie Sour, Karel Sant en Carol Hol. Maar het bestemmingsplan hield nog geen rekening met de commerciële ruimten en de andere positionering van de woontorens. Overigens heet het nu te herziene ontwerp-bestemmingsplan Toernooiveld, omdat dat de naam werd van de woonbuurt nadat de naam Slachthuisbuurt was geschrapt. Later werd er vanwege de straatnamen de naam Distillateursbuurt voor bedacht.