Zr. Ms. Schiedam behouden thuis

03-05-2017 Nieuws Redactie

De M860, de Zr. Ms. Schiedam; foto: Defensie

DEN HELDER – De naam Schiedam gaat in vele hoedanigheden de wereld over - waarvan die als soortnaam voor het geestrijk nat dat we hier ter plaatse jenever noemen wel de bekendste is. Maar onze stadsnaam komt ook voor in de logboeken van havenautoriteiten en in de verslagen van de afdeling spionage van de ministeries van Defensie van vreemde mogendheden. De Zr. Ms. Schiedam is een mijnenjager van de Nederlandse marine - die vandaag aanmeerde in Den Helder.

De bemanning kan na een trip van ruim drie maanden terug naar huis. De reis was goed voor het ruimen van 22 mijnen en drie oefenexemplaren, voor de kusten van Frankrijk, Schotland en Noorwegen.

Vaarroutes mijnenvrij houden is een hoofdtaak van de Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 (SNMCMG1), waar het marineschip deel van uitmaakte. De NAVO-groep, die meestal drie tot vijf vaartuigen telt, is altijd paraat om te worden ingezet langs de Noord-Atlantische kusten en in de Oostzee.

De thuiskomst was behouden, met een tevreden commandant, luitenant-ter-zee der eerste klasse Joris Egtberts. “We hebben goed werk verricht, veel geoefend en de sfeer was prima”, zo citeert de website Den Helder Actueel hem. Zr. Ms. Schiedam speelde ook een rol tijdens de vorige maand gehouden grote internationale oefening Joint Warrior. Daarbij trainen marine-, luchtmacht-, en landmachteenheden van meerdere landen tactieken en vaardigheden voor een internationaal optreden.Gerelateerd