Zwembad Zuid moet multifunctioneel sportcentrum worden

27-01-2019 Nieuws Redactie

Op een ambitiekaart voor het havengebied, opgesteld door de gemeente in 2015, geldt voor het zwembad en omliggende gebied de opdracht 'placemaking', het maken van plekken waar mensen graag verblijven


SCHIEDAM - De Vrienden van Zwembad Zuid willen een multifunctioneel sportcentrum op de plaats waar nu nog het zwembad is gevestigd. Inclusief zwembad.

Ze presenteren hun plannen binnenkort in een notitie gericht aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Schiedam. Zij hebben hun plannen een burgerinitiatief gedoopt. Aan de plannen wordt momenteel de laatste hand gelegd.

Op 6 februari organiseren 'de Vrienden' een overlegplatform, waarvoor onder anderen zijn uitgenodigd: vertegenwoordigers van de wijken oost, west en zuid, instellingen, ondernemingen, gebruikers van het zwembad, samenwerkingspartners en scholen uit de omgeving. Deze partijen werdenin december al op de hoogte gebracht van het initiatief van de vriendenstichting.

Het sportcentrum dat aan de Westfrankelandsedijk aan de Wilhelminahaven moet verrijzen krijgt een zwembad, horeca met terras en sport- en recreatie-terrein rondom. Het moet een schakel worden tussen haven en stad.

"In vele opzichten is het in de laatste twee jaar geleidelijk aan duidelijk geworden dat in het kader van de herontwikkeling van de havens en het gebied rondom de havens, waaronder de kom van de Wilhelminahaven, verbeteringen nodig zijn om de verbinding tussen havens en stad attractiever te maken en een duurzame toekomst te verzekeren", aldus Albert Bons en Mari Dingenouts namens de vriendenstichting. "Tijdens de gehouden bijeenkomsten, georganiseerd door de gemeente, met bedrijven, organisaties, overheden, instituten en vele anderen, heeft de stichting Vrienden van Zwembad Zuid vele ideeën en wensen aangedragen met betrekking tot sport, bewegen en accommodaties."


Gerelateerd