D66 vreest nonchalant gedrag scholen met persoonsgegevens

14-10-2016 Onderwijs Redactie

SCHIEDAM – De privacy van scholieren is belangrijk – en D66 maakt zich er zorgen over. De fractie in de Schiedamse raad wil aan de hand van enkele vragen die zij burgemeester & wethouders voorlegt, duidelijkheid over de stand van zaken.

Uit een rondvraag van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en het Nederlands Institutuut van Psychologen (NIP) is gebleken dat scholen 'nonchalant' omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen. “Scholen delen persoonlijke informatie met andere scholen of met zakelijke dienstverleners.” Denk aan leveranciers van schoolboeken. Resultaten van diagnostisch onderzoek zijn volgens de twee instellingen voor veel mensen toegankelijk via het IT-systeem van scholen.

“Ouders en leerlingen moeten zelf invloed uit kunnen oefenen over wat scholen, gemeente en bedrijven van hen kunnen weten”, zo stelt de Schiedamse D66. “Privacy is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs.” Scholen spelen ook een belangrijke rol bij het aanleveren van gedrag dat privacy waardeert en het kweken van vertrouwen dat ook anderen handelen met respect voor de persoonlijke levenssfeer van ieder, zo stellen indieners van de raadsvragen, Juliette Glavimans en Zülfikar Güler namens de democraten.

De fractie wil nu weten of B&W weet hebben van de situatie op de Schiedamse scholen. Zijn er signalen dat deze onzorgvuldig met persoonsgegevens omgaan? Heeft het gemeentebestuur daar überhaupt zicht op? Melden scholen het bijvoorbeeld als zij weet hebben dat gegevens door derden zijn ingekeken? En wat kunnen ongeruste ouders – en leerlingen – doen, om te weten welke gegevens er gedeeld worden en om te voorkomen dat dit delen in hun ogen te ver gaat?

Gerelateerd