Denk vreest toename speciaal onderwijs

06-02-2019 Onderwijs Redactie


SCHIEDAM -  Denk Schiedam maakt zich zorgen over de staat van het onderwijs in de stad. De partij vreest dat het lerarentekort zorgt voor een toename van het aantal kinderen in het speciaal onderwijs.

Gurcu Polat-Işıktaş, raadslid van Denk wil daarom graag een toelichting van het college over de situatie in Schiedam.

Het Algemeen Dagblad berichtte begin januari over een stijging vna het aantal kinderen in het speciaal onderwijs. Basisscholen die dit type onderwijs - voor kinderen die het in reguliere klassen niet bolwerken - aanbieden kregen er in 2018 ruim tweeduizend leerlingen bij. Dat gaat in tegen de geest van de wet Passend onderwijs, die beoogt juist meer leerlingen met een extra zorgvraag op het 'gewone' basisonderwijs te houden, omdat dat beter is voor hun ontwikkeling. Volgens het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (Lecso) worstelen basisscholen met te grote klassen en te weinig leerkrachten en ontbreken daarom de mogelijkheden leerlingen die het nodig hebben extra aandacht te geven. "Leerkrachten hebben met alle goede wil geprobeerd kinderen binnenboord te houden, maar dat lukt niet meer’’, constateert voorzitter Wim Ludeke in het AD.

Polat stelt dat haar partij de wet Passend onderwijs 'omarmt'. "Wij zijn het eens dat leerlingen meer kansen hebben om zich te ontwikkelen in een reguliere klas." Maar de kant waarnaar het onderwijs zich ontwikkelt baart haar zorgen en wil graag weten of B&W die zorg deelt. Zij vraagt het college een beeld te schetsen van de situatie in Schiedam door de cijfers van de afgelopen vier jaar op een rij te zetten. Dan wordt duidelijk of die stijging van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs zich ook in Schiedam voordoet en kan gekeken worden naar de achterliggen ontwikkelingen. "Denkt het college dat het stijgende lerarentekort bij zal dragen aan de stijging van het aantal leerlingen dat naar het speciaal onderwijs is gestuurd?" Ook wil het Denk-raadslid graag weten of het college overweegt om maatregelen te nemen.Gerelateerd