Eerste zes kinderen uit Oekraïne op Schiedamse school

24-03-2022 Onderwijs Ted Konings

Archieffoto van de opening van de school, ruim vier jaar geleden


SCHIEDAM - De eerste kinderen, gevlucht uit de Oekraïne, zijn in Schiedam. En natuurlijk moeten, willen die naar school. Dat betekent: werk aan de winkel! 

CON de Wereldschool is de meest aangewezen school in Schiedam om de kinderen uit het land in oorlog te ontvangen. Omdat het de Schiedamse school voor nieuwkomers van vier tot twaalf jaar is. Maar ook omdat de mensen van de school ervaring hebben in de omgang met kinderen uit moeilijke situaties.

Directeur Renée Veltenaar en haar team vroeg zich de afgelopen weken af hoe zij de Oekraïnse kinderen zouden kunnen ontvangen in de school in de De Meesterstraat in Nieuwland. 

Dat was nog even zoeken. “Neem je de kinderen op in de bestaande klassen, of organiseer je een nieuwe klas?” Voor dat eerste is gekozen, vertelt Veltenaar. Maar dat betekent uiteraard wel dat de klas groter wordt, en dat kan maar beperkt. “We hebben besloten een nieuwe, gemixte groep samen te stellen.” Dankzij het verzetten van wat bakens op school is het gelukt die nieuwe groep bemand te krijgen, vertelt zij. Tot de zomer. Voor daarna is het nu zoeken naar personeel. De eerste vacatures zijn al uitgezet. Dat gebeurde overigens in samenspraak met vergelijkbare scholen in Vlaardingen en Maassluis, de Globe en Diamant en ook met een school voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs, de Internationale VOS op het Bachplein.

De aandacht van het team van CON de Wereldschool gaat uit naar de kinderen uit de Oekraïne, maar ook naar de huidige 131 scholieren, ook echte nieuwkomers in Nederland. Voor hen is de wereld ook - weer - anders geworden na de inval van Rusland in het buurland, met name voor de kinderen die komen uit een oorlogssituatie, zoals die uit Syrië of Afghanistan. “Door de beelden van de oorlog in de Oekraïne komen de herinneringen aan hun eigen verleden voor deze kinderen weer dichtbij”, aldus Veltenaar. “Komt de oorlog ook in Nederland?” is zo een hele voor de hand liggende vraag voor de kinderen. De beste reactie daarop is volgens haar om de kinderen kort, duidelijk en feitelijk te informeren. Uiteraard speelt daarbij de leeftijd van de kinderen een rol. Maar het devies geldt toch vrij algemeen en is ook wat de school de ouders van de kinderen meegeeft: niet om de hete brei heen lopen, maar er ook niet voortdurend bij stilstaan.

Ook aan de kinderen uit Oekraïne - er zijn nu zes kinderen op school ontvangen - wordt persoonlijke aandacht gegeven, als in: niet alleen gelet op hun schoolprestaties, maar ook gekeken hoe het met ze gaat, hoe zij in hun vel zitten. “We hebben bijzonder aandacht voor het persoonlijk welbevinden”, aldus Veltenaar. “Maar dat hebben we voor alle kinderen op school.” De 131 komen uit dertig culturen/nationaliteiten met ieder zo hun eigen achtergrond en ervaring. “We hebben in de klas een plekje ingericht, in een tipitentje, waar de kinderen zich even terug kunnen trekken.” Op school weten ze gewoon dat kinderen soms afwezig kunnen zijn, in gedachten; zij krijgen daartoe ook de ruimte.

Natuurlijk is nog zeer de vraag hoe lang de kinderen en hun ouders uit de Oekraïne in Schiedam, in Nederland zullen verblijven. Maar als ‘wereldschool’ kan het niet anders dan dat je kinderen ontvangt en onderwijs aanbiedt, zo vertelt Veltenaar. Dat gaat ‘gewoon’ in het Nederlands, ‘kinderen leren zo snel’. “Veel werken met plaatjes, met lichaamstaal”, voor CON de Wereldschool is het dagelijkse kost. De school weet dus ook dat al na ‘twee, drie weken’ het eerste besef van de taal komt, kinderen iets gaan verstaan en zich al voorzichtig gaan uitdrukken, in het Nederlands.

Daarbij speelt volgens Veltenaar ook mee dat de eerste kinderen uit de Oekraïne die de afgelopen dagen al in de schoolbankjes aanschoven, laten zien dat ze - anders dan in sommige landen - het naar school gaan, de klassituatie, al zeer gewend zijn. Nog maar een paar weken geleden zaten ze in Kiev, Charkov of Soemy op school. Een punt van aandacht is nog wel het cyrillische schrift van de kinderen. “Maar er zijn er ook die al wat Engels beheersen en dus ook al bekendheid met onze letters hebben.”

Kinderen op CON de Wereldschool zijn daar in principe een jaar. Daarna stromen ze in op reguliere scholen. De aandacht ligt vooral op de taal en ook het rekenen. Veltenaar heeft doorgekregen dat er op korte termijn nog zo’n vijftien kinderen uit Oekraïne op haar school te verwachten zijn.

Voor het vervullen van de vacatures (ook in Vlaardingen en Maassluis) is wel animo, aldus Veltenaar, maar tot dusver vooral van onderwijsassistenten of mensen die nu in de kinderopvang werken. “Leerkrachten zijn schaars. We vissen in een bijna lege vijver”, aldus de directeur, sinds een klein jaar opvolger van Dennis de Rouw. Op een groep zitten in de regel twee mensen, legt zij uit, een leerkracht en een assistent. “In totaal hebben we (samen met de andere genoemde scholen, die ook een extra groep starten -red.) dus acht mensen nodig.” De tolken die CON de Wereldschool graag inschakelt, voornamelijk voor het contact met de ouders, zijn inmiddels gevonden.

Voor wat er nodig is - en wat het geeft - om leraar te worden op CON de Wereldschool (en hoe te solliciteren), zie hier.
Gerelateerd