Kinderkantoor in ONS-gebouw

03-06-2021 Onderwijs Redactie


SCHIEDAM - Marel Educatie is in het ONS-gebouw een kinderkantoor gestart. Het moet een plek worden waar kinderen ongestoord en begeleid hun huiswerk kunnen maken.

De initiatiefnemer, Jolien van der Marel, mikt met name op nieuwkomers in Nederland. In samenwerking met ’t Trefpunt heeft zij statushouders benaderd voor een proef met het kinderkantoor. "Hier bleek veel belangstelling voor te zijn", stelt ze. "Om de grootte van de groep beperkt te houden hebben we besloten dat vijftien kinderen mee kunnen doen." 

Het Trefpunt is in eerste instantie ontwikkeld voor met name Eritreeërs en Syriërs die in 2016 naar Nederland zijn gekomen te begeleiden bij het vinden van huisvesting en in het algemeen om hun weg in Nederland goed te vinden. In de Kansenfabriek in Nieuwland is een plek geschapen voor ontmoeting en ruggespraak.

Het kinderkoor moet voor kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden waar ze kunnen leren. Een begeleider met een achtergrond met het onderwijs en kinderen ondersteunt hen bij het maken van hun huiswerk. 

"Wij bieden de plek gedurende de pilot gratis aan", aldus Marel Educatie in een kennisgeving. "Zodat de kansen er voor iedereen, die het thuis niet breed heeft, liggen om gebruik te maken van het kantoor." 

Behalve een omgeving voor inspanning wil het kinderkantoor ook ruimte bieden aan ontspanning. "De ontwikkeling van kennis en skills gaan hand in hand. Dit zien wij als meerwaarde van het kinderkantoor op anderen werkplekken voor kinderen. Ze hoeven niet alleen stil te werken hier, ze kunnen ook ontspannen met de nieuwste innovaties", zo stelt Marel Educatie. "Voor de kinderen die hier minder in geïnteresseerd zijn, is er voldoende ander lees- en lesmateriaal aanwezig. Denk hierbij aan W&T,  programmeren, beroepenvoorlichting, bewegend leren, handvaardigheid."

Praktisch worden de kinderen op woensdagmiddag opgehaald bij het ’t Trefpunt door de Lentiz Life College stadsbus. Deze brengt de kinderen naar het kantoor toe en aan het einde van de middag weer terug naar het ’t Trefpunt.Gerelateerd