Miljoeneninvestering in schoolgebouwen

21-04-2020 Onderwijs Kor Kegel

De Peperklip in Schiedam-Oost krijgt net als de aangrenzende woonbuurt nieuwbouw


SCHIEDAM – Vanavond spreekt de gemeenteraad over een miljoeneninvestering in de huisvesting van de Schiedamse scholen. Tot 2033 wordt er 83 miljoen euro gestoken in nieuwbouw, uitbreiding, renovatie en verduurzaming. Burgemeester en wethouders stellen voor de projecten in drie periodes uit te voeren.  

In de periode tot en met 2024 staat nieuwbouw op het programma voor de basisscholen Loep, El Furkan, De Peperklip en Montessori, verhuizing van De Wieken naar Montessori, opheffen van de dependance van Het Kleurrijk, uitbreiding van IKC Kethel, upgrading van De Vlinder, uitbreiding en upgrading van Sint Bernerdus en het Ilex College en verduurzaming van De Violier.  

In de periode tot en met 2028 gaat het om nieuwbouw van Het Windas met opheffing van de dependance van Het Windas, upgrading en gedeeltelijke nieuwbouw van Spieringshoek, transformatie van Sint Jozef en de Gelinckschool,  verduurzaming van De Klinker, Poldervaart en de dependance van Ababil, upgrading van IKC Blink, uitbreiding en upgrading van De Regenboog en opheffing van de schoolwoningen van De Vlinder.  

In de periode tot en met 2032 worden voor Spieringshoek nieuwe gymzalen gebouwd en is er verduurzaming van de Sint Willibrordus en de dependance van De Singel, upgrading van Het Startblok, de Internationale VOS en de dependance van Sint Jozef, transformatie van de dependance van de mavo van Schravenlant en opheffing van de schoolwoningen van De Regenboog.  

De periode 2033-2036 is ingeruimd voor een eventuele uitloop van de verbeterplannen.  

Enige opluchting is er bij Loep, want bij de fusie van De Troubadour en De Regenboog was in 2015 al nieuwbouw toegezegd.  

In de brief aan de gemeenteraad geeft onderwijsambtenaar Ad Geilvoet namens wethouder Patricia van Aaken aan dat het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2036 in de lijn ligt van de later dit jaar te ontwikkelen Stadsvisie Schiedam. De betrokken schoolbesturen hebben ermee ingestemd.

PS. Na plaatsing is dit artikel gewijzigd: het essentiële woord 'dependance' is toegevoegd voor Het Kleurrijk; het is dus de dependance die wordt gesloten.