Nieuwbouw voor De Loep en El Furkan op locatie De Loep

10-11-2020 Onderwijs Redactie


SCHIEDAM - Er komt een nieuw schoolgebouw voor de basisscholen De Loep (Primo) en El Furkan (Islamitisch College) op de huidige plek van De Loep in Groenoord. Dat heeft het Schiedamse stadsbestuur aan de gemeenteraad laten weten. "De totstandkoming van de plannen heeft een lange voorgeschiedenis, maar we zijn verheugd dat we nu tot overeenstemming zijn gekomen'', aldus burgemeester en wethouders. 

Al vanaf 2015 is er sprake van plannen voor nieuwbouw voor beide scholen maar financiële obstakels gooiden tot nu toe telkens roet in het eten. Het budget volstond domweg niet om op de beide locaties van de scholen nieuwbouw te realiseren. Zelfs nieuwbouw waarbij gebruik werd gemaakt van het casco van de huidige schoolgebouwen bleek niet haalbaar. 

Het college heeft de beide schoolbesturen vervolgens gevraagd de mogelijkheden tot gezamenlijke huisvesting op één locatie. Voordeel daarvan is dat woningbouw mogelijk wordt op de vrijkomende locatie. Die plannen zijn begin dit jaar gepresenteerd: een gezamenlijk schoolgebouyw voor beide scholen en een gymzaal op de locatie van De Loep aan de Laan van Bol'Es. De schoolbesturen hebben bij de gemeente aandacht gevraagd voor voldoende speelruimte bij de nieuwbouw. Op de vrijgekomen onderwijslocaties aan beide zijden van de Eduard van Beinumlaan worden koopwoningen gebouwd. Wanneer een en ander in gang kan worden gezet is op dit moment nog niet duidelijk.Gerelateerd