Onderzoek herinvoeren schoolzwemmen onvolledig

28-10-2018 Onderwijs Mari Dingenouts

INGEZONDEN - Het onderzoek naar het herinvoeren van schoolzwemmen zoals dat door burgemeester en wethouders is uitgevoerd naar aanleiding van een aangenomen motie van Denk, is onvolledig. Dit stellen de Vrienden van Zwembad Zuid in een reactie op de brief aan de raad van het college. Zie dit bericht van Schiedam24 gisteren. Mari Dingenouts voert namens 'de vrienden' het woord. Een gedifferentieerde aanpak biedt volgens hem meer perspectief op een lager percentage leerlingen zonder zwemdiploma.

"De Vrienden van Zwembad Zuid vinden het prettig dat na herhaaldelijk aandringen en nu met een politieke stok (de motie van 3 juli ) achter de deur, onderzocht is hoe het zit met de zwemdiploma's van kinderen aan het eind van de basisschool en tijdens de basisschool. Met het resuttaat van het onderzoek zijn we niet zo content, omdat vijftien procent van de leerlingen nog geen diploma heeft en er grote verschillen zijn tussen de scholen. Zo zijn er scholen waarvan ongeveer de helft van de bovenbouw 5 tot en met 8 geen diploma heeft.

Aardig wat ouders met een minimum inkomen maken gelukkig gebruik van de regeling (die voor hen in het leven is geroepen om zwemles te betalen -red.), maar dat zijn er nog te weinig. Die hebben een zetje nodig.

De Vrienden van Zwembad Zuid zijn en blijven voorstander schoolzwemmen gedifferentieerd in te voeren. Dus alleen met kinderen die nog geen diploma hebben gaan zwemmen. De scholen moeten vrij zijn in de keuze om met de hele groep te gaan. Kinderen met zwemdiploma kunnen in het zwembad bewegingsonderwijs krijgen. Om sturing te geven aan deze mix is sturing vanuit de gemeente en het onderwijs in samenwerking met Optisport en ouders van belang en wenselijk.

De Vrienden betreuren het zeer dat er vanuit de gemeente verder geen handreiking is, alleen maar meer bekendheid geven aan een regeling die al vrij bekend is en dat de gemeente een bedrag noemt van kosten voor schoolzwemmen van 350.000 euro uit 2013 toen schoolzwemmen abrupt wegbezuinigd werd. De geschetste andere, alternatieve mogelijkheden laten een heel andere kostenplaatje zien.

Het bestuur van de vriendenstichting vertrouwt erop dat de nieuwe zienswijze onderwerp van discussie en besluitvorming is in de komende vergadering(en) van de gemeenteraad. Dat dit er tevens toe mag leiden dat te zijner tijd Schiedamse leerlingen aan het eind van de basisschool meer dan één zwemdiploma op zak hebben."Gerelateerd