Pluspunt lockdown: getraind worden tegen achterstanden

06-04-2021 Onderwijs Redactie

Foto: Albeda


SCHIEDAM – Medewerkers van Komkids volgen een training Voorschoolse Educatie. Met deze vorm van ‘les’ voor peuters wil de Nederlandse overheid (taal)achterstanden bestrijden.

De training is ontwikkeld door Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk. Het gaat om een basistraining die in korte tijd is ontwikkeld en waar de eerste lichting medewerkers van Komkids begin dit jaar mee is begonnen.

Het verzoek om een dergelijke basistraining te ontwikkelen kwam van Komkids. “Binnen een maand hebben we een digitale leeromgeving voor cursisten gebouwd, docenttrainers benaderd en afspraken met de GGD gemaakt rondom certificering”, vertelt Korine Gilijamse, onderwijsleider Albeda-locatie Vlaardingen.

Voorschoolse educatie is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid van de Nederlands overheid. Het doel is om peuters met een mogelijke (taal)achterstand beter voor te bereiden op de basisschool en er voor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. De lockdown in de kinderopvang bood een bijzondere kans om medewerkers in de kinderopvang als die van Komkids, hierin bij te scholen.Gerelateerd