Reanimatieles voor leerlingen Ilexcollege

19-02-2020 Onderwijs Redactie


SCHIEDAM - Adem in, adem uit. Zo gaat dat vaak op scholen en ook op het Ilexcollege in Schiedam wordt ieders rust en geduld met regelmaat op de proef gesteld. Maar vandaag had adem-in adem-uit een heel ander betekenis op de school aan de Van Haarenlaan.

Van de tactiek rust bewaren naar de techniek levens sparen, zo vat Dominique Keupers, schoolcoach van het Ilex samen. Leerlingen van de school leerden vandaag reanimeren. Dat werd hen aangeboden als onderdeel van het vak Maatschappelijke Oriëntatie en het profiel Zorg en Welzijn. Ook lessen EHBO vallen daaronder.

Het Ilexcollege verwerkt elk schooljaar verschillende thematieken in zijn lesprogramma's aan leerlingen. Een voorbeeld daarvan is de voorlichting door Schiedams Lef, met onderwerpen als diversiteit en gendervraagstukken. Ook Prodemos verzorgt gastlessen ‘democratie en rechtsstaat’. 

Overigens, zo laat het Ilex weten: binnenkort zijn er weer de open dagen en bezoekmomenten op de school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs.Gerelateerd