Schiedamse scholen trots op leerlingen, ouders en 'het team'

24-03-2020 Onderwijs Redactie


SCHIEDAM – Trots. Dat overheerst bij de leerkrachten van de Schiedamse scholen na de eerste week van de Coronasluiting. Trots op de leerlingen die goed, zeer goed werk hebben gemaakt van het thuisonderwijs. Maar ook trots op ‘het team’, dat ook vol aan de bak moest om op stel en sprong een manier te vinden om de kinderen aan het werk te krijgen.

De kinderen gingen, gesteund door ouders en onderwijzers, goed aan de slag, met toewijding en enthousiasme. Dat blijkt uit de gang van zaken op twee Schiedamse basisscholen.

Daarbij worden allerlei middelen ingezet, pedagogisch en technisch, vaak ook niet eerder gebruikt. Volgens Karlijn Kroon, directeur van Het Kleurrijk in Schiedam-West, ging het vanaf de vrijdag voor de aankondiging van de schoolsluitingen al direct los, met een voortdurende inspanning van de teamleden om ‘gezamenlijk, volgens onze visie, onderwijs op afstand te realiseren’. “Dat is gelukt. Bijvoorbeeld in de middenbouw. Daar onderhouden de leerkrachten via vlogs de relatie met de leerlingen volgens het vaste dagrooster: eerst voorlezen en dan spelling.”

“We zijn ‘s maandags (vorige week – red.) bijeengekomen om het thuiswerk te regelen”, vertelt Hans Loendersloot, directeur van De Klinker. Voor dat thuiswerk gebruikt de school een digitaal platform met educatieve programmatuur, Snappet. Kinderen kunnen erop hun huiswerk maken, en deden dat ook massaal, de afgelopen dagen. “Negenennegentig procent van de kinderen is hard bezig”, aldus Loendersloot. Hij en zijn colllega’s hadden zich voorgenomen om het contact met de kinderen en hun ouders dusdanig nauw te houden dat zij daar dicht bovenop konden zitten. “Er is heel wat afgebeld en -maild van de week. De leraren treden op als vraagbaak, met vaak dagelijks contact.”

Maar werken via het internet heeft ook nadelen. Natuurlijk ontbreekt het persoonlijke contact. “Die feedback op elkaar, die kan je nooit vervangen”, aldus Loendersloot. De Klinker in Schiedam- Noord is een Daltonschool en in de filosofie van de school staat samenwerken hoog in het vaandel. “Daar kan de uitwisseling via Tik Tak niet tegenop.” En: “We missen de kinderen. Ja zelfs na die paar dagen.”

Dat lijkt wederzijds. Snappet heeft verder zijn beperkingen. “Het is goed of fout.” Daarmee is het vooral een instrument om te overhoren en daarmee te herhalen. Lesgeven, instrueren, nieuwe dingen aanbieden, dat lukt er mee niet op afstand. “Dat is iets voor deze week om verder op te pakken”, aldus Loendersloot.

Op Het Kleurrijk, zo stelt Kroon, is het niet alleen digitaal werk dat de kinderen afgelopen week hebben opgepakt. “We doen ook ouderwets kopieerwerk. We investeren in herhaling en automatisering: hoe meer geautomatiseerd is, hoe meer nieuwe dingen leerlingen straks kunnen leren.” Voor de pedagogen onder ons: “Denk aan de Cognitive Loadtheory van John Sweller.”

Leraren op De Klinker en Het Kleurrijk zijn dezer dagen druk met het maken van instructiefilmpjes. Zie het filmpje van ‘juf Mariëlle’ van de school in west hierboven. Op den duur moet Google Hangout een optie worden om het contact tussen leerkrachten en kinderen te onderhouden, zo voorziet Loendersloot. "We hadde er nog weinig ervaring mee, maar dat verandert in rap tempo.” Het Kleurrijk zet in op de methodiek van Junior Einstein.

Uiteraard is nog een bezwaar dat niet alle kinderen over een computer, laptop of tablet beschikken. Maar met kunst en vliegwerk lijkt het er toch op dat alle kinderen een apparaat hebben kunnen lenen, of oude computers hebben kunnen krijgen, zo is de indruk van Loendersloot.

Op school zelf zijn maar een paar kinderen aanwezig dezer dagen. “Drie, vier”, stelt Loendersloot. Kinderen van ouders die werken in cruciale sectoren. Op driehonderd leerlingen is dat niet veel. De schooldirecteur vermoedt dat in veel gezinnen met kunst en vliegwerk het nodige is geregeld. Mogelijk dat deze en komende week meer kinderen zich aandienen op school, omdat ad hoc oplossingen niet te lang kunnen duren. “Maar we blijven streng op welke kinderen we toelaten.” De leraren hebben roosters gemaakt wie wanneer naar school gaat om deze kinderen te begeleiden. Op Het Kleurrijk is het niet anders. Op school ‘is er tijd om schoolwerk te doen en er is tijd voor leuke dingen’. Kroon: “Daarnaast is de samenwerking met de scholen en kinderopvang in de wijk goed. Samen denken de besturen na over opvang voor leerlingen van ouders met vitale beroepen: de saamhorigheid is op alle niveaus groot. Het is een ingewikkelde tijd, maar het brengt ook goede dingen mee.”

Kroon stelt dat haar trots ook de ouders geldt. “Ouders steunen ons, werken mee met het thuiswerken (en dat is niet makkelijk, ik weet het!) en ook zij onderhouden de relatie die bij ons zo hoog in het vaandel staat.” Ook Loendersloot wil heeft ‘diep respect’ voor ouders en kinderen. Hij heeft de indruk dat zij behoorlijk intensief aan de slag zijn met het thuisleren. Dat blijkt ook uit de programmatuur, die de leraren de mogelijkheid biedt te volgen wat er is gedaan. De Klinker zet echt in op het begeleiden van kinderen die achterblijven in het maken van huiswerk. “Je wilt natuurlijk niet te veel differentiatie tussen de kinderen.” Dat behoorlijk strenge volgen geldt vooral voor de bovenbouw; in de lagere groepen worden de teugels wat minder aangetrokken. Zij werken met Gynzy. “Dat zijn vooral spellen die worden voorgesteld.”

Onder zijn leerkrachten wordt de moed hooggehouden door regelmatig overleg via Microsoft Teams. Vorige week voor het eerst, en gaandeweg loopt dat steeds beter, aldus Loendersloot. Wat er dan besproken wordt? “Het thuiswerk, hoe men dat heeft gedaan, tips en trics, uitwisseling van ervaringen.” De leraren die voor klassen in hetzelfde leerjaar staan worden in het bijzonder geacht veel contact te houden, ‘om samen gelijk op te trekken’.

Over de vermaledijde Cito-toets maakt Loendersloot zich niet zo druk. Zijn school doet niet die toets, maar Route 8, van een andere leverancier. Die toets gaat digitaal, dus kan uitgevoerd worden en staat voor na de meivakantie op de rol. Maar de school beschouwt het schooladvies leidend voor de schoolkeuze van de groep 8-ers na de zomer. Het voorlopige advies in november en het definitieve in maart hebbende kinderen al ontvangen.

De groep 8-ers zullen door het thuisblijven een achterstand op gaan lopen, zo voorziet Loendersloot. Net als de andere kinderen. Voor de middelbare schoolkeuze maakt dat niet zo veel uit – ‘ook al zie je altijd leerlingen die in het laatste jaar nog flink groeien, in hun prestaties’ – maar in het algemeen wordt dat de grote vraag voor als de scholen weer open gaan: hoe gaan we die achterstand inhalen? Maar: “We gaan de situatie nu per dag en week bekijken. Eerst maar eens zien hoe we het de komende weken gaan doen.”

Op Facebook ontstaan vanuit allerlei partijen goede thuisles-ideeën, aldus Kroon. “Denk aan stichting Vlaardingen in Beweging die beweegtips geeft. Wij delen dat zoveel mogelijk op onze Facebookpagina: https://facebook.com/hetkleurrijk/?ref=br_rs

De zorgen van Kroon bestaan nu vooral uit naar de gezondheid van ‘onze gezinnen en ons team’. “De inzet voor onderwijs op afstand blijven we plegen zo goed als mogelijk. Niemand kan voorspellen hoe het zal lopen. We blijven positief en zien ook kansen om de samenwerking (op afstand) te versterken.”

PS. Ook vandaag blijkt dat de Cito en andere eindtoetsen niet wordt gehouden. Het schooladvies wordt nu leidend voor de middelbare schoolkeuze.

PS. Dit artikel is na eerste plaatsing op enkele kleine punten gewijzigd.Gerelateerd