Scholen dicht, scholen open; beeld diffuus

07-02-2021 Onderwijs Redactie

Beeld uit de eerste lockdown


Laatste nieuws: Alle Primo-scholen (openbaar lager basisonderwijs) zijn vandaag 'gewoon geopend'.

Laatste nieuws: Spieringshoek verzorgt vandaag nog een extra dagje thuisonderwijs, nu ook voor de jongeren die de afgelopen tijd wel op school konden komen, zoals eindexamenleerlingen en leerlingen waarvoor thuisonderwijs geen optie was. Het Stedelijk Gymnasium past in feite hetzelfde beleid toe.

De scholen van de OSVS - middelbaar openbaar onderwijs in Schiedam en Vlaardingen - hebben volgens Jan van Beveren, directeur van Schravenlant dat ook onder de koepel valt, allemaal besloten vandaag dicht te blijven, 'voor fysieke lessen en opvang'. "Aangezien we een goed werkend systeem van online lessen hebben, vinden vandaag de lessen voor de examenleerlingen en de opvang op deze wijze plaats. Zoals het er nu naar uitziet gaat het om één dag en zijn we morgen weer gewoon open."

De lagere scholen lijken open. In ieder geval geldt dat voor De Vlinder en de Jozefschool. Op de eerste school is er gebak van de Ouderraad, omdat de school vandaag nog een lockdown van anderhalve maand weer begint. Ook De SIngel, De Wieken en IKC Kethel zijn waarschijnlijk open, waarmee het lijkt dat alle Siko-scholen vandaag weer echt met de lessen zijn begonnen.

SCHIEDAM - Het is vooralsnog onduidelijk wat er van scholieren op de Schiedamse scholen morgen verwacht wordt. Het beeld is diffuus: er zijn scholen echt dicht, en anderen 'gewoon' open. Welke dat zijn is niet op korte termijn duidelijk te krijgen.

Morgen is de dag dat de lagere scholen weer open moeten gaan, na sluiting sinds half december. De middelbare scholen blijven in principe nog dicht, maar zij waren ook de afgelopen weken open voor bijvoorbeeld examenleerlingen en als opvang voor kinderen die zonder school in problemen zouden komen. Er zijn middelbare scholen in Schiedam die morgen ook voor deze groepen leerlingen niet open zijn.Gerelateerd