Scholen morgen dicht- maar niet voor ieder

15-03-2020 Onderwijs Redactie


DEN HAAG - De  Schiedamse scholen zijn morgen dicht - voor de meeste kinderen.

Het kabinet heeft besloten de scholen voor de komende drie weken te sluiten. Dit geldt ook voor de kinderopvang. Minister Arie Slob van onderwijs maakte zojuist bekend dat morgen de scholen hun deuren maar voor een beperkt aantal kinderen zullen openen. Dat zijn de kinderen van ouders die werken in een 'vituaal' beroep zijn morgen wel welkom op hun school. De NCTV heeft een lijst met vitale beroepen opgesteld. Denk aanmensen die in de zorg, en bij de brandweer en politie werken.

Onderwijspersoneel en mensen in de kinderopvang die niet ziek zijn die kunnen morgen en de dagen daarna wel naar hun werk, aldus Slob."We hebben ze hard nodig, ook als het gaat om de begeleiding van de kinderen van de ouders in vitale beroepen." Maar ook om het onderwijs te organiseren voor kinderen die thuis komen te zitten. "We gaan hoge prioriteit geven aan de eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en in het MBO, zo stelde Slob. Zij zullen in de komende week daar nadere informatie over krijgen.

De maatregelen die al langer gelden voor het hoger onderwijs worden verlengd tot en met 6 april.

Slob roept de lokale bestuurders op om 'nauw betrokken te zijn' bij de maatregelen en de uitwerking daarvan voor de kinderopvang en het onderwijs in hun gemeenten.

Gevraagd naar het verschil tussen eerder deze week, toen besloten werd de scholen niet te sluiten, en vandaag, antwoordt minister Slob dat 'gezien de uitval van onderwijspersoneel het voor de schoolleiders steeds lastiger werd de school open te houden'. "Er is veel discussie en zorgen bij ouders, ook ouders die hun kinderen thuis laten. Dat heeft er voor gezorgd dat we tegen elkaar hebben gezegd: we moeten nu hele duidelijke prioriteiten stellen met betrekking tot het onderwijs als het gaat om waar de prioriteiten nu als eerste liggen." Dat is wat we nu hebben afgesproken, aldus de mnister raadselachtig.

"De basis is geweest: kijk of je het zo veel mogelijk gewoon door kan laten gaan. Met daarbij nadrukkelijk de oproep: als iemand klachten heeft, of het nu een leerling is of een docent of ondersteunend personeel: thuis blijven. Als het om dat laatste gaat zien we dat het ook een grote groep aan het worden is en dat daardoor ook de mogelijkheden in de school om nog door te blijven gaan op die manier, dat dat gewoon heel erg moeilijk werd, zelfs zo moeilijk dat schoolleiders tot de conclusie kwamen: dat kunnen wij op deze manier niet meer volhouden", aldus Slob.Gerelateerd